event

Åpent møte

21

mai 2021

Hvordan sikre morgendagens helsetjenester med nok testkapasitet i Norge

Helseklyngene Norwegian Smart Care Cluster, Oslo Cancer Cluster og Norway Health Tech vil sammen sørge for å sikre morgendagens helsetjenester. På webinaret 21. mai forteller vi hvordan vi vil få det til.

Bilde: Fra test av vendemadrassen til Tadewave i samarbeid med Norwegian Smart Care Lab (Foto: Jofrid Åsland)

Vi vil være med på å bygge en solid helsetjeneste i Norge med gjennomtestede behandlinger, produkter og tjenester levert av norske innovatører. Derfor jobber vi hardt med å få finansiering til et nasjonalt testsenter, både for digitale løsninger og lab. Som de fleste andre vestlige land, går Norge mot store endringer i behovet for helsetjenester. Demografien endres, antall kronisk syke øker og vi blir flere. Vi ser at helsepersonellet blir slitne, og mange velger å gå ut av yrket.

Et akutt behov

Utviklingen skaper et akutt behov for å tenke nytt på hvordan levere gode, sikre helsetjenester.

Vi ønsker at helsepersonell skal ha hverdager uten overbelastning og vi ønsker alle en effektiv helsetjeneste som tar vare på individet. For å kunne levere på fremtidens krav til helsetjenester, må det legges til rette for at nye behandlinger, produkter og løsninger skal kunne testes i Norge. Tester må til for å sikre pasientsikkerhet, men også for å sikre at løsninger som lages faktisk løser det tiltenkte problemet.

Testkapasitet er en stor mangelvare i Norge, og vi er på bristepunktet. Det betyr at bedrifter må ut av landet for å teste. Dette tar med seg verdiskapning, arbeidsplasser, kompetanse og innovasjon.

I et nasjonalt testsenter vil både store og små selskaper fra hele landet kunne nyte godt av ressursene og lære av hverandre. På den måten vil et nasjonalt senter ikke bare sikre gode testfasiliteter, men også samarbeid og innovasjon. Det er avgjørende med en nasjonal satsing for å sikre norsk helseindustri den motorkraften som trengs for å skyte fart.

Myndighetene vil at vi skal bygge pasientens helsetjeneste. Da må vi legge til rette for det – og sammen er vi på god vei. Med en samlet innsats sikrer vi også trygge norske arbeidsplasser.

Vi inviterer til webinar 21.5.21. Der tar vi for oss problemet, behovet, konsekvenser ved ikke å gjøre noe og muligheter ved å gjøre noe for å skape bærekraftige, trygge helsetjenester. Nye prosesser, produkter og løsninger skal, sammen med helsepersonell, sikre at vi kan løse utfordringene vi står overfor. Vi må legge til rette for at løsningene er gjennomtestet og trygge – og vi trenger en motor for å gjøre det.


HER FINNER DU OPPTAK FRA DISKUSJONEN

Tarje Bjørgum fra Abelia tar med seg klyngelederne i studio for å diskutere problematikken – og vi håper du blir med!
Lena Nymo Helli fra Norway Health Tech, Ketil Widerberg fra Oslo Cancer Cluster og Arild Kristensen fra Norwegian Smart Care Cluster diskuterer utfordringer og mulige løsninger for å sikre nok testkapasitet i Norge.

HVA: Webinar med tema; "sikre morgendagens helsetjenester gjennom et nasjonalt testsenter"

HVOR: Digitalt (du får lenke tilsendt ved påmelding)

NÅR: 21. mai - 09.00-10.00


Webinaret er et samarbeid mellom:

Arkiv