event

Åpent møte

23

mars 2021

Tekprat - Syntetiske data

Hva er syntetiske data og hvilken nytte har det for forskning- og innovasjon i helsesektoren?


TekPRAT handler denne gangen om å få en bedre forståelse for hva syntetiske data er, og innsikt i bruksområde i helsesektoren. Spørsmål vi søker å finne svar på er hvorfor vi skal bruke syntetiske data og hvordan det kan øke innovasjonstakten.

Klikk her for å gå til påmelding

Datadrevet innovasjon er ifølge regjeringa et viktig satsingsområde i Norge som kan bidra til å øke innovasjonstakten. Noen hevder at norske helsedata er de beste i verden, men krav til personvern (naturligvis) gjør det tidkrevende å samle inn relevant data. Motsatt er syntetiske data personvennlige og kan ifølge eksperter bidra til å løse denne utfordringen, iallfall i tidlig fase av forsking- og innovasjonsprosjekt. Hvordan og hvilken nytte det kan ha for helsesektoren vil du lære mer om på Tekprat 23. mars!

Vi åpner opp for mingling klokken 0830 og starter programmet klokken 0900.

Vi skal få høre om Helse Vest IKT løsningen Helsetanken Populasjon, som bruker Synthea til å lage syntetiske helsedata. Blant de inviterte gjesteforeleserne har vi med oss Morten Dæhlen, leder for forskningssenter ved det matematisk-naturvitenskapelige fakultet ved universitetet i Oslo og senior utvikler Bjørn Fjukstad senior programvareutvikler i forskning- og innovasjonsavdelingen til DIPS.

Programleder, Synnøve Olset

TekPRAT arrangerer webinaret i samarbeid med HVL Skape, Helse Førde, Norwegian Smart Care Cluster, Helseforsking Sogn og Fjordane, Høgskulen på Vestlandet - HVL, VIS - Vestlandets Innovasjonsselskap og Alrek helseklynge.

Arkiv