event

Åpent møte

29

april 2021

Feilmedisinering tar liv – hvordan kan økt digitalisering hjelpe oss?

Legemidler er et viktig medisinsk tiltak både som forebygging og behandling av ulike tilstander. Men forskere og eksperter peker på stor grad av overmedisinering av eldre, som forårsaker unødige lidelser og koster samfunnet store beløp hvert år.

Tid: 29.04.2021 fra kl. 12.00 - 13.30

Sted: Webinar

Ifølge Folkehelseinstituttet er legemiddelbruken hos eldre omfattende. Personer over 65 år utgjør ca. 15 % av befolkningen, men bruker nesten halvparten av alle legemidler i Norge. Et stort antall hjemmeboende eldre har en sammensatt og lang medisinliste, hvor én lege ofte er ansvarlig både for å utskrive og revidere medisinlisten. I mange tilfeller distribueres medisinene i en multidoseordning via den kommunale helse- og omsorgstjenesten.

På sykehjem får enhver pasient mellom 7-8 medikamenter samtidig. 60% går fast på smertestillende medisiner, og mer enn 40% bruker to eller flere sentral-virkende medikamenter. Nær 40% får antidepressiva. - Bettina Husebø, forsker og leder av SEFAS

Alle medikamenter har bivirkninger, mange har interaksjoner og især personer med kognitiv svikt er ikke i stand til å rapportere effekt og bivirkninger av behandlingen. Av de som legges inn på sykehjem har ca. 80% en demenssykdom, som betyr at de verken kan beskrive sine plager, uttrykke hvordan medikamentene fungerer eller rapportere bivirkninger. Gjennomsnittlig botid på sykehjem er 2.4 år for personer med demens og 0.9 år for personer med sammensatte sykdommer. Kravet er at medisinlisten til eldre på sykehjem skal gjennomgås minst én gang i året.

Har vi for stor tillit til medikamentenes effekt? Demografiske endringer og en større andel eldre i befolkningen betyr at vi fremover må bo lenger hjemme og ta større ansvar for egen alderdom. Hvordan vil vi at dette skal utvikle seg i morgendagens helsetjeneste?

Dette er noe av det vi skal sette søkelyset på i dette webinaret. I tillegg skal vi presentere gode innovative løsninger som kan forbedre medisinhåndtering hos hjemmeboende eldre, og kanskje til og med bidra til å redusere medisinlisten.

Program

 • Introduksjon v/ Norwegian Smart Care Cluster
 • Mindre er ofte bedre! v/ Bettina Husebø, seniorforsker og leder av Senter for alders- og sykehjemsmedisin, innovasjonsleder ved Institutt for Global helse og samfunnsmedisin, Universitetet i Bergen, og forsker i Bergen kommune
 • Betraktninger fra politisk nivå v/ Tuva Moflag, Stortingsrepresentant (Ap) og medlem av Helse- og omsorgskomiteen
 • Erfaringer med innføring av medisineringsstøtte fra Rana kommune, v/ Lena Handberg, seksjonsleder hjemmebaserte tjenester i Rana kommune
 • En velferdsteknologisk løsning observerte det ingen klarte å se, v/ Ellen Myrland, fagrådgiver velferdsteknoloigi i Hepro, og Remi Andersen, sykehjemsoverlege og medisinsk spesialist i Somnofy
 • Presentasjon av ulike løsninger for digital medisinhåndtering:
  • Dignio - digital medisindispenser v/ Per Øyvind Mikkelsen
  • Evondos medisineringstjeneste - trygg medikamentell behandling v/ Cato Andresen
  • MedicPen presenterer MedimiSmart - en ny innovativ løsning for trygg og effektiv legemiddelhåndtering fra lege til pasienten hjemme. v/ Nicole Knutsson

Webinaret arrangeres i samarbeid med:

Relaterte dokumenter:

Arkiv