event

Åpent møte

10

desember 2021

Tekprat: Universell utforming og brukermedverknad

Denne gongen skal det handle om betydinga universell utforming og brukarmedverknad har for utvikling av berekraftige helsetenester. På grunn av smittesituasjon i Bergen vert Tekprat den 10. desember eit heldigitalt arrangement.

Velkomen til ein ny og spennande Tekprat.

​​I 2021 har Tekprat omhandla tematikkar som kvar for seg er eit reiskap for å utvikle ein berekraftig helsesektor. På Tekprat 10. desember skal vi verte betre kjent med tydinga​ UU og brukarmedverknad har for å utviklinga av ein be​rekraftig helsesektor.

Er det berre ein ekstrakostnad eller ei samfunnsnyttig investering?

Klokkeslett:
Programmet startar 12 og varer til 14:30

Meld deg på i dag​ | Følg oss på Facebook | Kontaktperson: Synnøve Olset

OPPTAK:


Program


1200 – 1320 Kva er UU og kva er koplingane til berekraftig helseteneste? Line Marie Kvaal (Theseways) og Ingerid Rødseth (Aquabyte)Brukarperspektivet: Mehmed Softic (Haukeland Universitetssykehus) og Michael Sønnesyn frå Kommunalt råd for funksjonshemmede (Bergen Kommune)
Debatt: UU og brukarmedverknad er viktig for ein berekraftig helsesektor. Korleis går vi frå ord til handling?
10 min pause

1330 – 1415 Virtual Realty (VR) og Kunstig intelligens (KI) – kva er koplinga til UU og berekraftig teknologi? Odd Gurvin (Norwegian Cognitive Sentre) og Håkon Garfors (Helse Vest IKT)
Debatt: Korleis går vi frå ord til handling?​

1415 Poll – tematikk for Tekprat 2022

1430 Slutt

Legg en en tekst som sier om hvordan bilde kan benyttes. Fotograf - Merkes med etc. Egde_QMS-and-ISMS.pdf
Arkiv