event

Åpent møte

16

november 2021

Fra ide til handling - Lynkurs i innovative anskaffelser

Når behov møter løsning kan spennende ting skje. Her får du en praktisk digital workshop om innovative anskaffelser for bedrifter og offentlige innkjøpere.


HVA: Lynkurs i innovative anskaffelser

NÅR:
16. november kl. 9.00 til 11.30

HVOR:
Digitalt på zoom (du får tilsendt lenke ved påmelding)

HVEM:
I regi av Nasjonalt program for leverandørutvikling i samarbeid med Nordic Edge Smart City Innovation Cluster og Norwegian Smart Care Cluster.

HVORDAN: Påmelding, gratis


VIL DU DELTA FYSISK? Vi arrangerer nemlig en fysisk versjon av dette webinaret 24. november i Bergen. MER INFO: Fra idé til handling – innovative anskaffelser i Vestland

Agenda:

09:00-09:10 Velkommen – når behov møter løsning kan spennende ting skje v/ Stig Bang-Andersen, Nasjonalt program for leverandørutvikling

09:10-09:20 Kort fra Norwegian Smart Care Cluster v/ Arild Kristensen, NSCC

09:20-09:30 Kort fra Nordic Edge v/ Trygve Meyer, Nordic Edge Smart City Innovation Cluster

09:30-09:50 Erfaring fra en innovativ anskaffelse i praksis

09:50-10:00 Pause / påfyll av kaffekoppen

10:00-11:00 Parallellsesjon med startprogram innovative anskaffelser (Les mer her: http://innovativeanskaffelser.no/)


Startprogram for offentlig ansatte

• Anskaffelser og innovasjon som strategiske verktøy

• Legg til rette for innovative anskaffelser – tips for virksomhetsledere

• Behovskartlegging, brukerinvolvering og dialogen med markedet

• Fra detaljerte kravspesifikasjoner til behovsbeskrivelser

• Gjennomføring i praksis


Startprogram for leverandører

• Hvordan selge til offentlige virksomheter

• Hvordan delta i en innovativ anskaffelse

• Hva kan vi dele i en innovativ anskaffelsesprosess

• Hvordan gå sammen i konsortier/grupper

• Hvordan kommer SMB og gründere på «radaren» til off. innkjøpere


11:00-11:20 Dialog mellom leverandører og offentlige på tvers.

Break-out-sessions hvor oppgaver løses/diskuteres


11:20-11:30 Avslutning og oppsummering

Arrangementet er et samarbeid mellom Nordic Edge Smart City Innovation Cluster, Norwegian Smart Care Cluster og Nasjonalt program for leverandørutvikling.

Påmeldingsskjema


Arkiv