event

Åpent møte

09

november 2021

EHiN 2021 Gründerpaviljong

Bli med oss til EHiN!

Påmeldingen er for øyeblikket full. Send en mail til Therese eller Anita hvis du ønsker å bli satt på venteliste, så tar vi kontakt dersom det åpner seg ledige plasser.

EHiN er Norges største e-helse konferanse, og avvikles den 9. og 10. november 2021 på X-Meeting Point, Hellerudsletta. Vi har hatt stor suksess med å samle bedrifter på dette arrangementet tidligere – og vi håper å gjenta suksessen i år når vi nå endelig har muligheten til å treffes fysisk igjen! I år slår Innovasjon Norge, Forskningsrådet, Norwegian Smart Care Cluster og Norway Health Tech seg sammen for å lage et eget utstillingsområde for gründere og forskningsbaserte ideer.

Som deltaker på gründerpaviljongen får du muligheten til å delta på utstilling og konferanse til en svært gunstig pris, i tillegg til at du får dra nytte av nettverket til de fire arrangørene.

(Merk: Hensikten med paviljongen er at start-ups og tidlig-fase selskaper skal få en mulighet til å delta på EHiN. Er du usikker på om dette er det rette for ditt selskap? Ta kontakt med Therese eller Anita så hjelper vi deg!)

Dette får du som deltaker på gründerpaviljongen:

 • Plass og synlighet på felles paviljong
 • 1 konferansepass til begge dager (verdi 5000,-)
 • Mulighet til å kjøpe1 ekstra pass til kr. 1000,-
 • Logo på arrangementets nettside
 • Profilering i felles artikkel
 • Profilering i klyngenes SoMe kanaler
 • Profilering i klyngenes nyhetsbrev
 • Ikke avklart: Mulighet for taletid i egen sesjon

Pris kr. 5000,-

(maks 15 plasser - førstemann til mølla)

Påmeldingsfrist: 29.10


***

EHiN is Norway's largest conference focusing on e-health and will take place on 9th and 10th of November 2021 at X-Meeting Point, Hellerudsletta. We have had great success in gathering companies at this event before - and we hope to repeat the success this year when we now finally can meet in person again! This year, Innovation Norway, the Research Council of Norway, the Norwegian Smart Care Cluster and Norway Health Tech join forces to create a unique exhibition area for start-ups and research-based ideas.

As a participant in the start-up pavilion, you get the opportunity to participate in the exhibition and conferences at a very favorable price, in addition to take advantage of the joint network of the four organizers.

(Please note: The purpose of this pavillion is to give start-ups and early phase companies a chance to join EHiN. Unsure if your company "fit the bill"? Contact Therese or Anita for a chat before signing up)

 • Space and visibility in the common pavilion
 • 1 conference pass for both days (value 5000, -)
 • Opportunity to buy 1 extra pass for NOK 1000, -
 • Logo on the event's website
 • Profiling in a joint article
 • Profiling in the clusters' SoMe channels
 • Profiling in the clusters' newsletters
 • TBC: Opportunity to get some stage time

  Price: NOK 5000,-

  (max 15 spaces available – first come first serve)

  Deadline for registration: 29.10

  ***


  Arkiv