event

Åpent møte

27

mai 2020

Tekprat: innovasjon i krisetider

Innovasjon i krisetider har satt fart i digitaliseringa i helsesektoren og mange nye helsetjenester som ser dagens lys i rekordfart. Få med deg Tekprat den 27. mai.

Frå idé til lansering og implementering. Kva har vore suksesskriteria og kva erfaringar vil vere nyttig også for tida etter korona?

Spørsmål Tekprat ønskjer å få svar på er:

  • Kva er helsearbeiderane sine erfaringar (så langt) med å ta i bruk ny teknologi i krisetider.
  • Korleis har krisa påverka vår kreativitet og evne til å utvikle, adoptere og ta i bruk ny teknologi?
  • Kva vil vere nyttig læring å ta med i tida etter korona?

Programmet blir lagt ut ei veke før webinaret på HelseVest sine hjemmesider: https://helse-vest-ikt.no/aktuelt/nyheiter/tekprat-ser-pa-innovasjon-i-krisetider


Norwegian Smart Care Cluster er stolt medarrangør av Tekprat.


Arkiv