event

Medlemsmøte

07

mai 2020

Fallgruver i oppstartsfasen

Klyngene inviterer til Webinar med Kluge Advokatfirma og Håmsø patentbyrå. En stor mengde etterpåklokskap gjøres til forhåndsklokskap for deltakerne på seminaret.

Webinaret er åpent for medlemmer av klyngene Norwegian Tunnel Safety Cluster, Norwegian Smart Care Cluster, Nordic Edge Smart City Innovation Cluster, Norwegian Energy Solutions og Norwegian Offshore Wind Cluster.

Om arrangementet

Foredragsholderne har omfattende erfaring med å bistå selskaper i rettssaker vedrørende teknologirettigheter og i forbindelse med salg og kapitalutvidelser. En stor mengde etterpåklokskap gjøres til forhåndsklokskap for deltakerne på seminaret. Seminaret vil dreie seg om hvordan sikring av eiendeler på et tidlig stadium i utviklingsprosjekter kan påvirke den senere utviklingen av et selskap i vekst. 

Det vil være fokus på immaterielle rettigheter, herunder forretningshemmeligheter og registrerbare rettigheter som patenter, designrettigheter etc. 

Arrangementet varer 3 timer a 45 minutter, med to innlagte pauser og det vil være mulighet for å stille spørsmål underveis. 

Det er gratis og forbeholdt medlemmer i klyngene. Husk påmelding for å få link til webinaret. 


Arrangører: 

Norwegian Smart Care Cluster

Norwegian Tunnel Safety Cluster

Nordic Edge Smart City Innovation Cluster

Norwegian Enegy Solutions

Norwegian Offshore Wind Cluster

Arkiv