event

Medlemsmøte

16

mars 2020

Digitalt dialogmøte med Sykehusinnkjøp

Sykehus og kommuner har et stort behov for utstyr i den krevende og ekstraordinære situasjonen man nå står ovenfor, og dugnaden alle er bedt om å bidra til.

Sykehusinnkjøp jobber nå med å få en oversikt over hva som er tilgjengelig av medisinsk teknisk utstyr og løsninger i Norge, og hva som evt. også kan igangsettes av ny produksjon.

Med bakgrunn i dette inviterer Sykehusinnkjøp i samarbeid med Norway Health Tech til et digitalt dialogmøte med Helseindustrien i Norge. Møtet blir arrangert i samarbeid med Norwegian Smart Care Cluster, Melanor - bransjeorganisasjonen for medtek og lab og NHO. 

Det er et virtuelt møte og du mottar link til møtet etter påmelding. MELD DEG PÅ HER.


Informasjon fra:

  • Velkommen ved Kathrine Myhre, CEO i Norway Health Tech
  • Viseadministrerende direktør Jan Frich i Helse Sør-Øst RHF
  • Administrerende direktør Kjetil Istad i Sykehusinnkjøp HF

Helseindustrien inviteres til å sende inn spørsmål i forkant av møtet. Dette kan gjøres via verktøyet SLIDO, følg denne LINK og bruk kode #A480.

Det blir også anledning til å stille skriftlige spørsmål underveis i møtet (samme link og #, det vil modereres, ikke alle spørsmål vil bli besvart i møtet, men oversendt Sykehusinnkjøp i etterkant).

Helsetjenester og kommuner er velkommen til å delta.

Velkommen!!


Arkiv