event

Medlemsmøte

11

mars 2020

Eksklusivt tilbud til medlemmer i NSCC

Dette er en unik mulighet for medlemmene i NSCC. Her kan dere få gratis hjelp til å utvikle en ide ved hjelp av studenter fra NTNU, UiS og Oslo Met. Studentene er engasjert og ansatt gjennom Bouvet, og vil få veiledning av disse i perioden.

Bouvet skal ha 21 studenter i sommerstillinger i 2020 Studentene skal jobbe med syv ulike prosjekter, og deles opp i team. De skal få ulike utfordringer de skal løse i løpet av sommeren i team på tre til fire studenter. 


Målet med sommerjobben

Studentene er allerede ansatt av Bouvet og kommer fra både NTNU, UiS og Oslo Met.  Formålet med sommerjobben er å prøve seg i arbeidslivet i jobber som er relevant for det yrket de utdanner seg til. Det kan også gi grunnlag for inspirasjon til en masteroppgave.  Studentene får veiledning fra konsulenter i Bouvet gjennom hele sommerperioden, hvor de skal jobbe med reelle kundecase. Det er ønskelig at prosjektet skal være ferdig på de syv ukene studentene er ansatt hos Bouvet. Produktene som skal utvikles kan være deler av en app, en web-side – eller liknende. Tidligere studenter har utviklet info-skjermer, kalendere, event-planleggere, sensorer osv.

 

Hvem kan være med?

Medlemsbedrifter i NSCC kan søke om å bli med på dette samarbeidsprosjektet. Bedriften får muligheten til å teste ut en idé, som kan være et grovskall, MVP eller prototype de kan fortsette å arbeide med i etterkant. Bouvet har ingen konkrete kriterier for hvilken type bedrift de ønsker at studentene skal arbeide med, og er også åpne for å inngå et samarbeid med kommuner.  Det er optimalt at bedriftene stiller seg tilgjengelig disse syv ukene i sommerferien, slik at studentene har mulighet til å ha en kontinuerlig kommunikasjon rundt prosjektet. Erfaringer er at motivasjonen til å utvikle MVP/prototype vil opprettholdes eller øke, om studentene er i kontakt med en gründer som virkelig brenner for sin idé. 

Pitch av ideer: 

Bedriften må kunne svare på spørsmål relatert til prosjektet og ha statusmøter med studentene underveis i perioden 22. juni – 7. august. 

Bedriftene må lage et prosjekt de tenker kan være aktuelt for studentene – og presentere ideen for Bouvet og NSCC 11. mars.  Ideelle for denne typen prosjekt er bedrifter i en oppstartfase. Bedriftene som plukkes ut til intervju bør ikke være konkurrerende bedrifter innen IT.  


Frister:

  •  Søknadsfrist for bedriftene som vil delta i samarbeidsprosjektet: søndag 1.mars. 
  • Pitch-dag for gjennomføring av pitch: torsdag 11. mars. Det er mulig å gjennomføre pitch via videokommunikasjon i Teams, eller fysisk oppmøte hos Bouvet. Bedrifter som skal delta vil bli kontaktet etter 6. mars med mer detaljer.

 


Påmeldingsskjema


Arkiv