event

Åpent møte

29

oktober 2020

Go Global - Norwegian Technology, Canadian Opportunities

Innovasjon Norge inviterer til webinar om mulighetene i det kanadiske markedet

Tid: 29.10 kl. 14.00 - 15.00

Sted: Webinar

I en periode der store og dramatiske endringer påvirker mange av våre viktigste handelspartnere, har det blitt viktigere enn noen gang å finne de trygge og forutsigbare markedene. Canada har seilet opp som et marked norske bedrifter i enda større grad enn før interesserer seg for, og da spesielt innen havindustrier som inkluderer akvakultur, maritim industri, smarte løsninger for helsevesenet og fornying av energi-infrastruktur. I likhet med Norge jobber Canada konsekvent med å omstille sine olje- og gass næringer til nye og framtidsrettede industrier.

Canada har flere fellestrekk med Norge som gjør det attraktivt for norske bedrifter å gjøre forretning her; stabile politiske fundament, rike naturressurser, relativt lignende kulturer og et pålitelig næringspolitisk rammeverk. Norge har også et godt omdømme i Canada, som gjerne ser mot Norge for å finne løsninger på sine utfordringer.

Delta på seminaret for å lytte til hvordan erfarne rådgivere på det kanadiske markedet reflekterer over hvordan de hjelper norske bedrifter til å kapitalisere på dette mulighetsrommet, hvordan minimere risiko og hvordan vi kan maksimere norske forretningsmuligheter.

Møt også bedriften Zinus AS, representert av Geir Arne Bjørkelund, som jobber med å etablere seg på det kanadiske markedet og som deler tanker og erfaringer rundt dette arbeidet.

Etter seminaret vil du kunne møte Innovasjon Norges rådgivere i Canada i 1:1 møter for å sparre på individuelle muligheter. Meld fra om dette i påmeldingen.


Arkiv