event

Åpent møte

28

august 2019

Dialogmøte om teknologi i helse og omsorg

Hvordan kan kommuner og tilbydere av teknologi samarbeide med forskningsmiljø for å utvikle gode teknologiske løsninger slik at innbyggerne kan leve gode liv hjemme eller i institusjon? Hva er utfordringene og hva er mulighetene?

Tidspunkt: 28.08 fra kl. 10.00 - 14.00

Sted: Omsorgsteknologilaboratoriet, Møllendalsveien 8, Bergen


Ny kunnskap gjennom forskning og utvikling er avgjørende for å finne gode og fremtidsrettede løsninger for helse- og omsorgssektoren. NOU 2011: innovasjon i omsorg, konkluderer med at de omfattende utfordringene samfunnet står overfor på omsorgsfeltet vil kreve et langsiktig utviklingsarbeid for å forberede og gjennomføre nødvendige endringer og omstillinger. Dette arbeidet skal støttes av forskningsbasert kunnskap med fokus på risikovilje og innovasjonsevne for å finne nye måter å løse omsorgsoppgavene på.

Mange tilbydere av teknologi besitter i dag unik kompetanse og gode løsninger inn mot sektoren, og kompetente ansatte i kommunene har erfaring med implementering av teknologi og kunnskap om betingelsene sektoren jobber under. Sammen er det muligheter for å finne gode og fremtidsrettede løsninger for brukerne.

Delta på nettverksmøtet onsdag 28. august for å dele erfaringer og utfordringer - bli med i utviklingen mot de smarteste løsningene!

Vi ønsker kommuner, bedrifter, FoU-miljø og andre aktører innen helseteknologi velkommen til å delta på nettverksmøtet.


Program:

10:00 Intro og program for dagen

10:20 MOBIFORSK og virkemidler – Mohnsenteret 

10:30 Alrek Helseklynge 

10:40 Norwegian Smart Care Cluster 

10:50 Forskning i kommune – Vaksdal kommune og deres erfaring med forskningssamarbeid 

11:00 Forskning i bedrift – Vakt og Alarm og deres erfaring med forskningssamarbeid 

11:10 Forskning ved Senter for omsorgsforskning

11:20 Kort om prosessen etter lunsj – dialog. Gruppering, problemstillinger 

11:30 Lunsj

13:30 Oppsummering: Hver gruppe presenterer sine hovedfunn 

13:50 Plan videre - møteserie - innhold og ønsker


Arkiv