event

Åpent møte

21

august 2019

Sammen om fremtidens velferdssamfunn

Hvordan kan vi gjennom et godt offentlig - privat samspill løse behovene i dagens og morgendagens velferdssamfunn?

Tidspunkt: Onsdag 21. august kl. 13:30-17:00

Hvor: Måltidets Hus

Arrangør: NHO Rogaland, NHO Service og Handel, Abelia, Validé, Norwegian Smart Care Cluster

  

Kommune-Norge står overfor store utfordringer i årene som kommer knyttet til demografi, aldring, og flere personer med sammensatte sykdommer. Hvordan kan politikerne sikre at innbyggerne får de tjenestene de har behov for og krav på? Hva kan bedriftene bidra med når det gjelder kompetanse, innovasjon, kapasitet og effektive teknologiske løsninger?

NHO Rogaland med samarbeidspartnere inviterer til en arena for dialog om mulighetene. Du som politiker eller kommende politiker i regionen får treffe bedrifter som gjerne vil bidra til å løse utfordringene sammen med deg. Du som bedrift møter politikere som er opptatt av å bevare velferden og skape arbeidsplasser, og du får anledning til å fortelle hvordan du gjennom godt samspill med kommunen kan bidra til at politikerne får løst utfordringene.


Agenda:

13.30 – 14.00: Registrering og noe å spise

14.00: Program start

  • Velkommen v/Tone Grindland, regiondirektør i NHO Rogaland
  • Fremtidens helse, omsorg og velferdstjenester - utfordringer og muligheter v/Grete Karin Berg, avdelingsdirektør NHO
  • Teknologiens muligheter innen helse og velferd v/Tarje Bjørgum, leder bærekraft og helse i Abelia
  • Betydningen av offentlig-privat samarbeid for fremtidens velferdssamfunn v/Arild Kristensen, daglig leder i klyngen Smart Care Cluster
  • Private leverandører av helse og omsorgstjenester som en del av det offentlige finansierte tilbudet. Hva skal til for godt samarbeid? v/ Jan Andre Hansen, direktør barnevern og familiehjem Humana
  • Speed-dating mellom politikere og bedrifter
  • Oppsummering v/Tone Grindland  


Påmeldingsskjema


Arkiv