event

07

juni 2019

TEST frokost - Hvordan effektivisere innovasjonsprosessen gjennom testing?

Kommunene trenger å få på plass smarte løsninger raskt, og helsenæringen trenger å få testet ut sine produkter og tjenester effektivt og sikkert. Hvordan teste velferdsteknologiske produkter og tjenester på veien fra innovasjon til sluttbruker?

Norwegian Smart Care Lab (NSCL) inviterer til TEST frokost for å se nærmere på temaet og introdusere ulike muligheter innen test og pilotering. 


Sted: Måltidets Hus

Tidspunkt: 08.00 - 10.00


Program:

08.00 Frokost 

08.30 Hva kan NSCL hjelpe bedrifter med?

NSCL tester velferdsteknologiske produkter og tjenester for å trygge veien fra innovasjon og utvikling, via pilotering og helt fram til kunden og brukeren. Ved inngangen av 2019 har Smart Care Lab 10 oppdrag på vegne av medlemmer i NSCC. 

Hvorfor er det behov for testing av nye produkter og tjenester, og hvor kan vår lab bidra?

  • Teste om løsningen passer inn i helsetjenesten
  • Teste om løsningen virker
  • Teste om løsningen tilfredsstiller regler og normer
  • Teste om løsningen gir gevinster

    

09.00 Bedriftspresentasjon (TBC)


09.30 Introduksjon til Nordic Proof

v/Bent Håkon Lauritzen, Rådgiver Markedsutvikling, Norway Health Tech

Nordic Proof er et nettverk av profesjonelle og effektive testinstitusjoner som bidrar til forretningsutvikling i det nordiske helsevesenet. Gjennom nettverket vil du kunne teste ideen, produktet eller løsningen med gjennomgående kvalitet og kompetanse. Sammen kan partnerne tilby testing i alle faser av innovasjonsprosessen. 


Det vil bli anledning til individuell veiledning i forhold til ditt testbehov når programmet er slutt. 


Påmeldingsskjema


Arkiv