event

Innovasjonsdialoger

27

mai 2019

Dialogkonferanse om smarthus i bofellesskap

Stavanger kommune skal anskaffe smartfunksjoner for styring av bygg, samt velferdsteknologi til eksisterende og nye bygg. I løpet av 2019 går tre konkurranser ut fordelt på tre bofellesskap i Stavanger. 27.mai er det dialogkonfernase om prosjektet.

Prosjekt har fått tittelen «Bofellesskap med smarthusløsning og velferdsteknologi». Stavanger kommune skal anskaffe smartfunksjoner for styring av bygg, samt velferdsteknologi til eksisterende og nye bygg. De tre konkurransene som utlyses er fordelt på:

• Løkkeveien 33, fire boliger
• Hinna bofellesskap, åtte boliger
• Solborg, x boliger

Stavanger kommune ønsker en framtidsrettet løsning og har derfor ønske om å utnytte offentlige innkjøp på en mer aktiv måte som stimulerer til konkurranse, næringsutvikling og innovasjon.

På denne måten kan vi legge til rette for at behovsrettet produkt og tjenester til bedre vilkår for offentlige kunder.

Stavanger kommune ser at det kan være mulig å utnytte ressursene bedre dersom en ser helhetlig på smarthusløsninger og velferdsteknologi, og håper derfor at dialog med markedet vil bidra til gode innspill til utforming av konkurransegrunnlaget for bofellesskap.

Dialogkonferanse 27.mai
Stavanger kommune vil invitere til en åpen dialogkonferanse for interesserte produsenter, leverandører,
installatører og andre med interesse for smarthus og velferdsteknologi.

Formålet med dialogkonferansen er å informere om kommunen sine behov og utfordringer knyttet til bruk av smarthus- og velferdsteknologi, samt informere om den videre gjennomføring av prosessen.

På denne måten får kommunen kommunisert med markedet i forkant av anskaffelsen, samt skaffet informasjon om hva leverandørene kan tilby. Leverandørene får mulighet til å utvise innovasjon og kreativitet for å tilby alternative og nye teknologiske løsninger. Dialogkonferansen er også en arena der bedriftene kan finne mulige samarbeidspartnere dersom de ikke alene kan tilby en helhetlig løsning på det som etterspørres. Dialogaktivitetene med leverandørene skal danne grunnlag for et mer framdriftsrettet konkurransegrunnlag.

Prosjekteierer Stavanger kommune og ansvarlig for dialogkonferansen er Lill Tove Kristensen. Hun vil lede, presentere og orientere deltakerne på dialogkonferansen om de ulike bofellesskapene. I pausen blir det mulig å knytte kontakter med samarbeidspartnere, og det blir også gitt innsikt fra virksomhetslederne om hvordan arbeidshverdagene er i et bofellesskap. 

24.05 er frist for påmelding til dialogkonferansen som arrangeres 27.05 i Olav Kyrresgate 19, Stavanger.

Påmelding sendes lill.tove.kristensen@stavanger.kommune.no

Hva er behovene
Ubemannet resepsjon styring og overvåkning fra panel i resepsjon og via håndholdte enheter. Selvstendig toppsystem. Hovedfunksjoner:

 1. Lås- og adgangskontroll, nøkkelfritt, trådløse kortlåser. Dører betjenes fra mobile enheter, leilighet og resepsjon. Dørene skal utstyres med elektriske sluttstykker og kort-/kodeadgang. Dører med lås og adgangskontroll. Dørautomatikk skal styres og overvåkes via det tiltransporterte smarthusanlegget, og motorer/pumper o.l. må dermed leveres med mulighet for enkel tilkobling til smarthusanlegget.

 2. Porttelefoner

 3. ITV- anlegg: Utvendige kamera ved inngangsparti, og fasader som skal overvåkes. Vegghengt monitor i gang ved inngangsdør.

 4. Innbruddsalarm / skallsikringsanlegg

 5. Kontroll og styring av varme. Temperatursensorer og termostater som kan overvåkes og kontrolleres via håndholdte enheter, med mulighet for manuell betjening i fellesareal. Montert i ventilasjonskanal i enhetene.

 6. Motta alarmer og meldinger fra brannalarmsentral og formidle dem via smarthusanlegget til smarttelefoner/-enheter.

 7. Detektorer og sensorer på dører og vindu: innbruddsalarm/skallsikringsanlegg

 8. Sykesignalanlegg 1: bevegelsesdetektor i tak i bad og beboerrom for å detektere og varsle bevegelse/ ikke bevegelse i rommene.

 9. Sykesignalanlegg 2: Mulighet for to-veis kommunikasjonsanlegg internt i hver boenhet.

 10. Kamera i boenheter/korridorer, for å ivareta sikkerheten til beboeren.

 11. Muligheter for velferdsteknologi for funksjonshemmede. Trygghetsalarm, sensorer kjøleskap
  mm.
 12. Listen kan ikke anses uttømmende. Det utfordres til at entreprenør viser hvilke muligheter som finnes.

Veien videre mot konkurranse
I etterkant av dialog konferansen, inviterer vi bedrifter som ønsker å være med videre i dialogaktiviteter til å sende inn løsningsforslag som skisserer hvordan de best kan løse behovet. Disse vil bli brukt i utarbeidelse av endelig konkurransegrunnlag, samt som underlag for tilsvarende anskaffelser fram i tid. Det er ønskelig at løsningsforslag som presenteres er omtalt på et overordnet og funksjonelt nivå.

Alle bedrifter som sender inn løsningsforslag blir invitert til en-til-en dialogmøte for å presentere sine innspill muntlig, og leverandører må gjerne vise utstyr som skisseres i løsning. På denne måte kan vi skape dialog om potensielle utfordringer, og se på mulige løsninger. Målet er å få kunnskap om hva som er mulig, og hva som er tilgjengelig av løsninger i markedet.

Leverandører som ikke har mulighet til å delta på selve dialogkonferansen inviteres også til å sende inn løsningsforslag innen utløp av fristen.

07.06: Frist for innsending av løsningsforslag, påmelding til en-til-en-møtene
10.06: Gjennomføring av en-til-en-møtene
sommer-høst 2019: Utlysning av konkurranser.

Arkiv