event

Åpent møte

14

januar 2020

Er du klar for nye internasjonale markeder?

Veien mot vekst i internasjonale markeder starter med gode forberedelser.Innovasjon Norge inviterer til internasjonaliseringsworkshop for å hjelpe selskaper de første skrittene på veien.

Er du klar for å satse internasjonalt?

Veien til internasjonal vekst handler om å forstå behovene og forutsetningene til dine nye og potensielle kunder, hva slags konkurrenter du må forholde deg til, og hva slags reguleringer og trender som gjelder i markedet. Det handler om å forstå handelsregler, forretningskultur og hvordan du håndterer risiko. Men mest av alt handler det om å finne ut om det vil lønne seg å satse, og hva som skal til for å lykkes.

Målet med workshopen er at din bedrift kan begynne å kartlegge markedet og få en aksjonsplan for veien videre i prosjektet. Strukturen i workshopen er vekselsvis korte innlegg fra Innovasjon Norge og tid til oppgaver for din bedrift. I løpet av workshopen vil vi koble inn eksperter fra Eksportsenteret og våre 34 kontorer i 29 land for å bistå deg. Innovasjon Norge veileder deg både under og mellom samlingene.

Hva får du: 

  • Hjelp til å kartlegge faktorer som kan påvirke din forretningsmodell i nytt marked 
  • Forståelse av dine kritiske suksessfaktorer for å lykkes internasjonalt

Workshopen består av to samlinger á 6,5 timer. 

  1. samling: Fredag 14. januar 2020 kl. 09.00 – 15.30
  2. samling: Tirsdag 28. februar 2020 kl. 09.00 – 15.30

Sted: Innovasjon Norge, Løkkeveien 111, Stavanger

Arkiv