event

Åpent møte

10

september 2020

Helseteknologikonferansen 2020

I 2020 arrangerer vi den femte Helseteknologikonferansen. Denne gangen digitalt. Konferansen har etablert seg som en nyskapende og viktig møteplass for alle som er interessert i helse- og velferdsteknologi og tjenesteinnovasjon.

Tid: 10. september 2020 fra kl. 09 - 16

Sted: Digitalt

Link til program


Er du opptatt av tjenesteinnovasjon og ny helse- og velferdsteknologi? Her får du oppleve et mylder av eksempler på smarte løsninger i både sykehus og kommuner. Finn ut hvordan man lykkes med å ta teknologien i bruk, til beste for både pasienter og helsepersonell.

Digital konferanse

Helseteknologikonferansen 2020 heldigitaliseres. Vi har valgt en plattform som i størst mulig grad gir følelsen av å være på konferanse. Denne er både enkel og gøy å bruke og du kan:

  • Følge med på foredragene og velge spor
  • Stille spørsmål i plenum via chat (vi siler ut de mest relevante og stiller foredragsholderen)
  • Kontakte utstillere og startups direkte
  • Kontakte andre deltakere direkte
  • Delta på vår «randomiserte minglesesjon»

Vi har gjort tilpasninger i programmet og lover deg en skikkelig interessant dag!

Å implementere helse- og velferdsteknologi

Helseteknologikonferansen er møteplassen der du treffer hele helsesektoren. Få innblikk i nyttige arbeidsmetoder, få med deg de gode historiene, oppdater deg på teknologitrendene og rammebetingelsene for utvikling nye og bedre helsetjenester for både pasienter og helsepersonell.

  • Hva kjennetegner vellykket teknologiutvikling i helse?
  • Hvordan lykkes man med tjenesteinnovasjon og innføring av ny helse- og velferdsteknologi?
  • Hvordan griper vi muligheten til å bygge ny norsk kunnskapsnæring i helse?

Den femte Helseteknologikonferansen

I 2020 arrangeres den femte Helseteknologikonferansen. Tekna, Norway Health Tech og Norwegian Smart Care Cluster har etablert dette som en nyttig møteplass for alle med interesse for ny helse- og velferdsteknologi og tjenesteinnovasjon, både i helsetjenesten og i industrien.

    "Gevinstene ved et samarbeid mellom helsenæringen og det offentlige kan bli som et kinderegg for Norge: Pasientene får et bedre tilbud, helsetjenesten blir mer effektiv og bærekraftig, og vi får en fremvekst av en kunnskapsrik næring som bidrar med lønnsomme arbeidsplasser" - Helseminister Bent Høie, under lanseringen av den nye Stortingsmeldingen om helsenæringen.

Vårt budskap er at dersom vi skal lykkes med å styrke de norske helsetjenestene, må vi samarbeide bedre på tvers - ikke bare mellom det offentlige og det private, men også innad i helsetjenestene.

Målgrupper

Helseteknologikonferansen er en tverrfaglig møteplass for deg som jobber med helseteknologi, enten det er på sykehus, i kommunene, i forskningsgrupper eller i på leverandørsiden. Jobber du med forbedring eller nyutvikling av helsetjenester, bør konferansen være særlig interessant for deg. Dessuten vil ansatte i offentlig forvaltning eller organisasjoner absolutt ha glede av arrangementet.

Parallelle spor

Arrangementet deles i to parallelle spor, der primærhelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten vektlegges for seg. Nå foregår det imidlertid så mange prosjekter på tvers at begge spor er like interessante uansett hvor du jobber. Du kan veksle fritt mellom sporene.

Gründervirksomhet på Helseteknologikonferansen

Utvikling av nye patenter innen teknologi og tjenester for helse og omsorg er noe av det aller mest spennende som skjer i Norge akkurat nå. Helseteknologikonferansen skal sette dette på dagsorden.

Gründertorget Møt mennesker som finner nye og smarte løsninger på hindre du trodde var uoverkommelige. På Helseteknologikonferansen møter du vårt landslag av oppstartsselskaper. Under konferansen kan du klikke deg inn på hvert enkelt av dem og høre om de nye patentene. Du kan også komme i prat med dem. Vi inviterer oppstartsselskaper til å presentere sine prototyper slik at du kan la deg imponere av spennende løsninger som kommer - og kanskje få nye ideer selv. Få også med deg korte startup-pitcher i programmet. Driver du startup i helse? Se egen fane.

Vi kårer Årets helsegründer. Vinneren får heder, ære (og litt til). Klikk her så kan du lese mer og nominere den du synes fortjener prisen.


Arkiv