event

Åpent møte

31

mars 2020

Helseteknologikonferansen 2020

I 2020 arrangerer vi den femte Helseteknologikonferansen. Konferansen har etablert seg som en nyskapende og viktig møteplass for alle som er interessert i helse- og velferdsteknologi og tjenesteinnovasjon, både i helsetjenesten og i industrien.

Tid: 31. mars 2020 fra kl. 09 - 16

Sted: Scandic Fornebu Hotell


Samhandling på tvers stikkordet – og her treffer du hele sektoren for interessante samtaler om nytenkning. Vi er i tenkeboksen, men lover deg et spennende og tankevekkende program på Helseteknologikonferansen i 2020. 

Har du noen ideer og ønsker for programmet? Gi oss dine innspill. 

Tjenesteinnovasjon i helse

Helseteknologikonferansen er møteplassen der du treffer hele helsesektoren. Her lærer du de nyttige arbeidsmetodene, får med deg de gode eksemplene, oppdateres på teknologitrendene og rammebetingelsene for hvordan vi utvikler nye og bedre helsetjenester for både pasienter og helsepersonell.

  • Hva kjennetegner vellykket teknologiutvikling i helse?
  • Hvordan lykkes man med tjenesteinnovasjon og innføring av ny helse- og velferdsteknologi?
  • Hvordan griper vi muligheten til å bygge ny norsk kunnskapsnæring i helse?

Den femte Helseteknologikonferansen

I 2020 arrangeres den femte Helseteknologikonferansen. Tekna, Norway Health Tech og Norwegian Smart Care Cluster har etablert dette som en nyttig møteplass for alle med interesse for ny helse- og velferdsteknologi og tjenesteinnovasjon, både i helsetjenesten og i industrien.

    "Gevinstene ved et samarbeid mellom helsenæringen og det offentlige kan bli som et kinderegg for Norge: Pasientene får et bedre tilbud, helsetjenesten blir mer effektiv og bærekraftig, og vi får en fremvekst av en kunnskapsrik næring som bidrar med lønnsomme arbeidsplasser" - Helseminister Bent Høie, under lanseringen av den nye Stortingsmeldingen om helsenæringen.

Vårt budskap er at dersom vi skal lykkes med å styrke de norske helsetjenestene, må vi samarbeide bedre på tvers - ikke bare mellom det offentlige og det private, men også innad i helsetjenestene.

Målgrupper

Helseteknologikonferansen er en tverrfaglig møteplass for deg som jobber med helseteknologi, enten det er på sykehus, i kommunene, i forskningsgrupper eller i på leverandørsiden. Jobber du med forbedring eller nyutvikling av helsetjenester, bør konferansen være særlig interessant for deg. Dessuten vil ansatte i offentlig forvaltning eller organisasjoner absolutt ha glede av arrangementet.

Parallelle spor

Arrangementet deles i to parallelle spor, der primærhelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten vektlegges for seg. Nå foregår det imidlertid så mange prosjekter på tvers at begge spor er like interessante uansett hvor du jobber. Du kan gå fritt mellom sporene.

"Gründertorget"

Se nye, norske patenter! Møt mennesker som finner nye og smarte løsninger på hindre du trodde var uoverkommelige. Helseteknologikonferansen er en arena for helseinnovasjon. Vi inviterer oppstartsselskaper til å presentere sine prototyper i utstillerlokalet, slik at du kan la deg imponere av spennende løsninger som kommer - og kanskje få nye ideer selv. Få også med deg korte startup-pitcher i programmet. Driver du startup i helse? Se egen fane.

Utstillinger

Se helseteknologien på nært hold. Vi går inn for et gøyalt, interaktivt og profesjonelt gjennomført utstillertilbud der du som konferansedeltaker kan oppleve noe spennende. 

Ønsker du å stille ut? Gå til påmeldingsskjema for mer informasjon.


Linkedin-03arrow forwardGroup 68 Copy 13Group 68 Copy 13ListFill 1Fill 1Facebook-04fbGroup 3Fill 1Page 1Group 125Group 68 Copy 6Group 68 Copy 12Group 126Loupe CopyPage 1Group 68 Copy 6Group 68 Copy 6twitterFill 1ListGroup 2ArkivNSCC_Logo