event

Åpent møte

15

november 2019

Helse; fra behov og idé til produkt og tiltak

Verdiskapingsforum ved Universitetet i Stavanger og Næringsforeningen i Stavanger-regionen ønsker å invitere deg til seminaret «Helse; fra behov og idé til produkt og tiltak»

Når: 15.november kl 11.30-15.30
Hvor: Arne Rettedalshus, Universitetet i Stavanger

Dette gratisseminaret starter med lunsj og mingling før rektor Klaus Mohn ønsker velkommen.

Blant innlederne er Anne Kjersti Fahlvik, divisjonsdirektør næringsliv og teknologi i Norges Forskningsråd, Mona Skaret, direktør privat og offentlig innovasjon i Innovasjon Norge, Arild Kristensen, daglig leder Norwegian Smart Care Cluster, Tore Lærdal, styreleder Lærdal Medical og Safer og Øyvind Schanke, leder nytt såkornfond/vekstfond 4D Edge. 

Se hele programmetArkiv