event

Workshop

06

november 2019

Workshop; vurdering av personvernkonsekvenser ved innføring av nye løsninger (Data Protection Impact Assesment - DPIA)

Det interkommunale prosjektet i velferdsteknologi i Sør-Rogaland og Norwegian Smart Care Cluster inviterer til fagdag for arbeid med DPIA.

Tid:      Onsdag 6.november kl. 0900-1500

Sted:    Stavanger, Måltidets Hus, Richard Johnsens Gate 4 

Møterom: Auditoriet

Påmeldingsfrist: fredag 1 november 


En vurdering av personvernkonsekvenser (DPIA – Data Protection Impact Assesment) skal sikre at personvernet til de som er registrert i løsninger ivaretas. Dette er et nytt område som kan være krevende for kommuner, sykehus og bedrifter å komme i gang med. Les mer hva DPIA innebærer her https://www.datatilsynet.no/rettigheter-og-plikter/virksomhetenes-plikter/vurdere-personvernkonsekvenser/

Mål for dagen er at deltakerne skal være trygge på å gjennomføre en DPIA i egen organisasjon etter fagdagen. Dagen blir lagt opp som en kombinasjon av felles teori etterfulgt av gruppearbeid. I gruppearbeidene arbeider vi med praktisk gjennomføring av en DPIA – basert på en mal fra ehelse-direktoratet. Dagen ledes av Robert Høgvall fra PA Consulting.

Det blir servert lunsj. Eventuelle allergier må meldes i forkant til Therese

Workshopen er gratis. 


Foreløpig program (kan bli justert):

 09.00-09:30       Innledning og målsetning

09:30-11:00      DPIA 1. økt: Beskrivelse av behandling av personopplysninger

  • Art, omfang, formål, sammenheng

11:00-11:30     Lunsj

11:30-13:00     DPIA 2. økt: Nødvendighet og forholdsmessighet

  • Personvernprinsippene
  • Behandlingens lovlighet

13:00-14:30    DPIA 3. økt: Risiko-analyse og tiltak

  • Risiko, konsekvenser og sannsynlighet
  • Tiltak for å håndtere risikoer

14:30-15:00      Oppsummering og veien videre

Påmeldingsskjema


Arkiv