event

Innovasjonsdialoger

27

september 2018

Markedsdialog om oppfølging av slagpasienter med Sunnaas sykehus og Oslo kommune

Som en del av Oslo Innovation Week inviterer Oslo kommune og Sunnaas sykehus til markedsdialog, kalt «Et slag for fremtidens helsetjenester», som gjelder oppfølging av slagpasienter.

Påmelding til markedsdialogen herMarkedsdialogen skjer torsdag 27. september kl 9-16 i Oslo rådhus, som del av Oslo Innovation week.

Se dagsprogrammet her

Innovasjonspartnerskapsprosjektet «Et Slag for fremtidens helsetjenester» hvor C3 (Senter for fremtidig helse) sammen med Oslo kommune og Sunnaas sykehus har utforsket behov som pasienter med hjerneslag har, fra de skrives ut av slagenheten på Oslo universitetssykehus, gjennom ulike forløp til de kommer hjem.

- Det behovet vi ønsker en dialog med leverandørene om er behovet for kontinuerlig forbedring etter hjerneslaget. Ett av hovedfunnene våre var at etter døgnrehabiliteringsoppholdene ble mange pasienter dårligere når de kom hjem. De som hadde begynt å gå alene, valgte fort å bruke rullestol, de om kunne snakke litt, holdt seg tilbake når de kom hjem, de som kunne bevege seg litt ute, ble usikre og holdt seg inne. Det er mange grunner til at de faller i funksjon, det er forhold hos helsepersonell, hos pasienten og hos pårørende, sier Kirsten Sæther, prosjektleder innovasjonspartnerskap.

Samhandlingssjefen på Sunnaas sykehus ønsker å invitere leverandører til å utforske hvilke innovasjonsmuligheter finnes det for å sikre kontinuerlig forbedring for pasienter med hjerneslag. Det målet i kortversjon er: Fortsett å bli bedre etter hjerneslag, fortsett å gå, fortsett å prate og fortsett å mester hverdagen.

Påmelding til markedsdialogen her

Velkommen til en spennende og utforskende dag i Oslo rådhus.

Arkiv