event

Innovasjonsdialoger

19

september 2018

Dialogmøte om medisinsk avstandsoppfølging

Norway Health Tech inviterer sammen med Nasjonalt Velferdsteknologiprogram, seks kommuner (Oslo, Kristiansand, Ullensaker, Eid, Bodø og Larvik) og Leverandørutviklingsprogrammet til et dialogmøte med industrien om medisinsk avstandsoppfølging.

Kommunene har fått prosjektmidler fra Helsedirektoratet og skal de neste tre årene jobbe med utprøving av utstyr og løsninger for medisinsk avstandsoppfølging.

I dialogmøtet som arrangeres Hos Norway Health Tech i Forskningsparken, Oslo, 19. september blir det informasjon og dialog om prosjektene og kommende anskaffelser samt at det legges opp til at leverandørene kan demonstrere sine løsninger og booke en-til-en møter med prosjektledere og innkjøpere i kommunene.

Møtet blir live-streamet, så det er mulig å melde seg på som tilhører.

Målgruppen for løsningene er pasienter med kroniske sykdommer, som har medium til høy risiko for forverring av sin tilstand, høy grad av reinnleggelse på sykehus eller økt behov for helse- og omsorgstjenester. Dette er pasienter med høyt forbruk av helsetjenester, med sykdommer som diabetes, kols, hjerte-karsykdommer, psykiske lidelser og kreft. Denne pasientgruppen har ofte flere diagnoser, sammensatte og store behov, og har behov for oppfølging av sin sykdom.

Hensikten med avstandsoppfølging er å:

  • skape trygghet og mestring i å håndtere egen sykdom for de som følges opp med avstandsoppfølging.
  • avdekke forverring av sykdom så tidlig som mulig, for å kunne sette i verk tiltak for å hindre ytterligere forverring.
  • bidra til å utsette behov for tjenester for en del brukere/evt. erstatte noe av andre tjenester.
  • redusere besøk på legevakt og akuttinnleggelser i sykehus og redusere behov for akuttimer og hyppige besøk hos fastlegen.
  • Målet er at de som følges opp skal få bedre fysisk og psykisk helse, bedre pasientopplevelse, og at tiltaket samlet sett skal gi lavere kostnad for helsetjenesten.

Les mer om bakgrunn og målgruppe for prosjektene her: https://helsedirektoratet.no/tilskudd/medisinsk-avstandsoppfolging-av-kronisk-syke#m%C3%A5lgruppe-og-prioritering

Om minimesse. Leverandører gis mulighet for å stille ut / demonstrere sine løsninger. Vennligst velg «ønsker plass på minimesse» ved registrering. Utstillingen kan rigges mellom kl 08:00 og 09:00. Norway Health Tech organiserer ett bord pr utstiller. Vi tar forbehold om maks antall plasser.

Om en-til-en møter. Organisering og påmelding til en-til-en møter blir sendt ut til deltakerne i forkant av arrangementet.

Program og påmelding her: Meld deg på

Arkiv