event

Workshop

22

oktober 2018

Hvordan kan bruk av Virtual/Augmented Reality (VR/AR) hjelpe pasienter og helsevesen?

Tid: 11:30 - 15:30 

Sted: Stavanger Universitetssjukehus - Aulaen -  2 etg i sydbygget på sykehuset på Våland. Gå inn hovedinngangen og ta heisen/trappen (bak resepsjonen) opp i 2 etg. 

11:30 – 12:00 – Vi begynner med lunch

12:00 – 12:05 – Velkommen ved Arild Kristensen NSCC 

12:05 – 12:35 – Erfaringer ved bruk av 3D studio i SuS 2023  – v/ Ove Nordstokke 

12:35 – 13:00 -  What is Mixed Reality and how will it change the way we work, Matt Groom, Bouvet

13:00 – 13:20 - Teknologi inn i helseutdanningene – v/ Hanne Hagland,  Universitet i Stavanger

13:20 – 13:45 – Pause med omvisning i SuS sitt 3D studio

13:45 – 14:05 – Erfaringer fra VR på Mars, for bruk i helsevesenet, Mediafarm v/ Frode Søreide

14:05 – 14:25 – Emosjonell involvering og optimalisering av pasient- og pårørendereisen v/Trond Nyman Aarre, Hey-Ho Let’s Go 

14:25 – 14:45 -  Erfaringer og muligheter rundt VR-bruk for eldre mennesker med demens og kronisk sykdom / Martha Gjestsen, Sesam og Magnus Birkedal Doublethink

14:45 – 15:10 – Avslutning med omvisning i SuS sitt 3D studio

 

Påmeldingsskjema


Arkiv