event

11

april 2018

Mobiliseringsmøte for Norsk helsekatapult - Stavanger

Vi inviterer til mobiliseringsmøte for norsk testsenter for digitale helseløsninger, foreløpig kalt «Norsk helsekatapult»

Norwegian Smart Care Lab er en realitet, og nå ønsker vi å skalere tjenesten nasjonalt. Klyngene Norwegian Smart Care Cluster og Norway Health Tech har gleden av å invitere til mobiliserings- og forankringsmøte for vår felles søknad til SIVAs katapult-program.

Møtet finner sted:

 • Tid: 11. april fra kl. 13.00-15. 00
 • Sted: Ipark i Stavanger, Måltidets hus, møterom «Hos Ingrid».
 • Live: Møtet vil bli streamet.
 •  
  Påmelding innen mandag 5. april. (påmeldingsskjema nederst i denne saken)

Bakgrunn for prosjekt og søknad er i hovedsak tredelt:

 • Bedrifter som utvikler digitale helseløsninger har behov for å teste og verifisere løsningene som utvikles i en trygg, men samtidig reell omgivelse.
 • Løsninger som bedriftene utvikler og helsetjenesten tar i bruk, skal være tilpasset pasienter og brukeres behov på en tilfredsstillende måte.
 • Spesialist- og primærhelsetjenesten har ved anskaffelse av digitale helseløsninger behov for å verifisere at løsningene som skal anskaffes overholder standarder, krav og spesifikasjoner, samt gir de forventede effekter i tjenesteleveransene.
 •  

SIVA lyste 1. mars ut midler gjennom Katapult-ordningen, med den hensikt å etablere nasjonale testsentre innenfor sentrale norske industrier. Testsentrene skal bidra til å få frem nye løsninger og heve disse til et nivå der de er kommersielt og anvendbare bærekraftige på kortere tid og med mindre ressursbruk enn i dag. Det er de norske klyngene som kan søke Katapult-ordningen om midler.

Med bakgrunn i utfordringer og behov adressert fra medlemmene i Norway Health Tech og Norwegian Smart Care Cluster, etableres det nå et prosjekt som vil søke midler til å etablere et nasjonalt test- og valideringssenter med arbeidstittelen «Norsk helsekatapult».

Målgruppen for senteret er både bedrifter som utvikler og leverer til norsk og internasjonal helse- og omsorgssektor, og deres kunder: spesialisthelsetjenesten, primærhelsetjenesten og innbyggere.

11. april avholdes det et mobiliserings- og forankringsmøte i Stavanger for:

 • Små og store norske og internasjonale bedrifter
 • FoU- institusjoner og pasientforeninger
 • Helse- og omsorgssektoren herunder; Helseforetak, sykehus, sykehjem, kommuner, Helsedirektoratet, Direktoratet for e-helse, innkjøpsorganisasjoner.
 •  

Norsk helsekatapult vil ha behov for leverandører av teknologi, fasiliteter og kompetanse, støtte fra sentrale aktører og brukere, oppslutning fra bedrifter som vil anvende testfasiliteten, og en hensiktsmessig eier- og styringsstruktur. Vi trenger deres bidrag til dette nasjonale løftet.


Bakteppet for søknaden er todelt

Etterspørsel: Nye måter å levere helsehjelp vil være avgjørende for en bærekraftig helse- og omsorgssektor i årene fremover. Denne antakelsen deles av Helse- og omsorgsdepartementet, Helsedirektoratet, Direktorat for e-helse, Kommunenes Sentralforbund, pasientforeninger og en rekke andre aktører.

Tilbud: Innenfor det teknologiske området er det et vell av nye muligheter å ta av og aktiviteten på området er stor. Men det er mange tekniske, praktiske og juridiske hindringer som skal overstiges før løsninger kan tas i bruk.


The Missing Link

Norsk helsekatapult skal være et nasjonalt senter for å knytte sammen tilbud og etterspørsel, og dermed bringe oss fortere fremover. Her skal bedrifter og kunder kunne kjøpe tjenester innenfor:

 • Rådgivning: jus og marked
 • Test: funksjonalitet, teknologi og sikkerhet
 • Validering: utprøving med reelle pasienter og helsepersonell, både virtuelt og i fysiske laboratorier 

For bedrifter skal Norsk helsekatapult gi vesentlig kortere time-to-market og tilby en unik tilgang til validering av løsninger i «skarp drift» med et begrenset sett pasienter og helsepersonell.

For kunder skal Norsk helsekatapult gi trygghet for at en løsning som anskaffes oppfyller relevante krav og vil fungere i den tjenesten som skal leveres. 

   

Kort om klyngene

Norway Health Tech (Tidligere Oslo Medtech) har passert 230 medlemmer og er I ferd med å reposisjonere seg som en vesentlig internasjonal helseaktør på vegne av den norske helsesektoren. Vår visjon er å gjøre Norge til verdens beste arena for helseinnovasjon. Vi skal sørge for bedre helseløsninger for alle, gjennom spredning av innovative løsninger, samarbeid på tvers av sektorer og sørge for at medlemmene våre til enhver tid har de beste kontaktene og relasjonene til alle aktuelle interessenter i det globale økosystemet.

Norwegian Smart Care Cluster (NSCC) er et klyngeprosjekt med mer enn 121 bedrifter og 45 kommuner/offentlige aktører som deltakere. Klyngen har sitt utspring i Stavanger, men har medlemmer fra hele landet og også internasjonalt. NSCC fokuserer på innovasjon, forskning og næringsutvikling innen velferdsteknologi (eHelse, mHelse, integrert omsorg, helse IKT og relaterte omsorgsdisipliner) som et middel for å forbedre helse- og omsorgstjenestene, samt styrke norsk helseindustri.  

Dersom dere ønsker å støtte opp om initiativet, men ikke har anledning til å møte 11. april ber vi om at dere tar kontakt med kontaktpersonene nevnt under.

 

Spørsmål kan rettes til:

Marit Hagland, Prosjektleder, Norwegian Smart Care Lab | NSCL Mobil +47 45261799

Mail: marit.h@valide.no

 

Jon Aarbakke,

Prosjektleder, Norway Health Tech

Mobil +47 93248352

Mail: jon.aarbakke@norwayhealthtech.com  

Påmeldingsskjema


Arkiv