event

26

februar 2019

Fra ide til handling - Lynkurs i innovative anskaffelser. En praktisk workshop for bedrifter og offentlige innkjøpere - Kristiansand

Norwegian Smart Care Cluster, NHO Agder og Digin samarbeider med Nasjonalt Program for leverandørutvikling om lynkurset i innovative anskaffelser

Tid: 26. februar kl: 10.00-15.00

Sted: CoWorks, Markens gate 8, 4611 Kristiansand

Kostnad: Gratis.  

 09:30-10:00                       Kaffe og registering

10:00-10:05                       Velkommen v/Arild Kristensen, Daglig leder Norwegian Smart Care Cluster

10.05-11.15:                      Anskaffelser som drivkraft for regionens utvikling v/ NHO Agder

Innovative anskaffelser – når behov møter løsning kan spennende ting skje v/Tore Andre Sines, Nasjonalt program for leverandørutvikling

Erfaring fra innovative anskaffelser i praksis v/ Kristiansand kommune

Erfaring med innovative anskaffelser ved tjenestekjøp

anskaffelser i praksis v/ Fredrik Grindland, rådgiver Bouvet

Kort introduksjon til Digin v/ Otto Isaksen

11:15-12:00                       Minglelunsj

12:00-14:00                       Parallellsesjon med startprogram innovative anskaffelser Les mere her: http://innovativeanskaffelser.no/

Startprogram for offentlig ansatte

Anskaffelser og innovasjon som strategiske verktøy

Legg til rette for innovative anskaffelser – tips for virksomhetsledere

Behovskartlegging, brukerinvolvering og dialogen med markedet

Fra detaljerte kravspesifikasjoner til behovsbeskrivelser

Gjennomføring i praksis

Startprogram for leverandører

Hvordan selge til offentlige virksomheter

Hvordan delta i en innovativ anskaffelse

Hva kan vi dele i en innovativ anskaffelsesprosess

Hvordan gå sammen i konsortier/grupper

Hvordan kommer SMB og gründere på «radaren» til off. innkjøpere

14:00-14:45                       Dialog mellom leverandører og offentlige på tvers

14:45-15:00                       Avslutning og oppsummering

Påmeldingsskjema


Arkiv