event

16

mars 2018

Helseteknologikonferansen 2018

Helseteknologikonferansen er for deg som jobber med innovasjon og innføring av helse- og velferdsteknologi. Jobber du med teknologi i tjenestene på sykehus eller kommuner? Er du innovatør eller leverandør? Da er dette et nyttig arrangement for deg.

Eldrebølgen setter vår offentlig finansierte helsetjeneste under press og vi er nødt til å finne smartere løsninger for å sikre et godt helsetilbud til alle. Ny helse- og velferdsteknologi kan både kutte kostnader og skape bedre tjenester, og det mangler ikke på pilotprosjekter: Utfordringen er å få innovasjonen på vingene og realisere gevinster. Hvordan får vi til det – og hvordan griper vi muligheten til å bygge en ny norsk kunnskapsnæring basert på innovasjon i helse?

I 2018 arrangerer vi den tredje Helseteknologikonferansen. Tekna, Norway Health Tech og Norwegian Smart Care Cluster har etablert dette som en årlig møteplass for alle med interesse for ny helse- og velferdsteknologi og tjenesteinnovasjon, både i helsetjenesten og i industrien.

Få med deg:

  • Nye trender i helse- og velferdsteknologi
  • Hvordan lykkes med tjenesteinnovasjonsprosjekter i primær- og spesialisthelsetjenesten?
  • Inspirerende caser på innovasjon og nye tjenester i helse
  • Rammebetingelser for innføring av ny teknologi og løsninger i helse

Arrangementet deles i to parallelle spor: Ett for primærhelsetjenesten og ett for spesialisthelsetjenesten. Velg det sporet som passer for deg og få de oppdateringene du trenger (du kan gå fritt mellom sporene).

Målgrupper

Helseteknologikonferansen er en tverrfaglig møteplass for deg som jobber med helseteknologi, enten det er på sykehus, i kommunene, i forskningsgrupper eller i industrien. Ansatte i det offentlige vil også ha stor glede av arrangementet.

Informasjon

Grupperabatt for early birds: Meld på fire til prisen av tre. Gjelder før 15. januar. Registrer deltakerne på vanlig måte og send oss en e-post med navn.

Gründer? Startups i helse- eller velferdsteknologi deltar til kostpris (én deltakelse per selskap).

Studenter eller forskere ansatt ved universiteter eller høyskoler anbefales å kontakte oss for rabatterte priser.

For mer informasjon og påmelding bruk knapp under. 

Arkiv