event

01

mars 2018

Digitalize or Die – Dynamic Drivers of Responsible Research and Innovation in health and welfare services

Senter for Innovasjonsforskning og Handelshøgskolen ved UiS inviterer til seminar

Tid: 1. mars, fra kl. 10:00 til 15:00

Sted: Handelshøgskolen ved UiS, Elise Ottesen-Jensen Hus, auditorium 101

Det er liten tvil om at helsetjenester er i krise. Mens digitalisering kan gi nye og spennende løsninger innen helse- og velferdstjenester, inkludert telemedisin, elektroniske medisinske journaler, robotoperasjon, "smarte" hjem og "tilknyttet medisin, kan det også medføre noen farer hvis det gjøres på uansvarlig måte.

En internasjonal gruppe av forskere fra seks forskjellige land, inkludert Brasil, Nederland, Norge, Portugal, Storbritannia og USA, vil gi eksempler på digitale innovasjoner innen helse og velferdssektoren som bygger sine forretnings modeller på  prinsippene for ansvarlig innovasjon. Deltakelse er gratis. Vennligst se her for programmet og registreringen.

 In English:

Dear friends

Centre for Innovation Research and Stavanger Business School, UiS, invites you to attend seminar «Digitalize or Die – Dynamic Drivers of Responsible Research and Innovation in health and welfare services” on 1st of Mars 2018, Stavanger, Norway, from 10 to 15, Elise Ottesen Jensens Hus (The UiS Business School) in auditorium EOJ-101

There is little doubt that healthcare is in crisis. While digitalization can provide new and exciting solutions in health and welfare services including telemedicine, electronic medical records, robot surgery, ‘smart’ homes and ‘connected medicine, it also can imply some dangers if done in irresponsible way.

We invite you to gain knowledge accumulated by international group of researchers from six different countries including Brazil, Netherlands, Norway, Portugal, UK and USA, that bring examples of digital innovations in health and welfare sector that facilitate principles of responsible innovation. Participation is free of charge. Please look here for the program and registration.

Arkiv