event

26

september 2017

Velferdsteknologi på Atea Community @ Nordic Edge Expo @ NSCC

Når: 26 september, kl. 10:30 - 15:00
Adresse: Stavanger Forum + Stavanger Expo
Gunnar Warebergs gate 13, 4021 Stavanger

Atea Community 2017 er Norges største teknologikonferanse og messekonsept. Den 26. september kommer vi til Stavanger, og tar deg med til morgendagens teknologiske samfunn, og viser hvilke muligheter vi har til å effektivisere skole, helse, industri og vår egen hverdag. Bli med oss på en dag med digitalt påfyll og teknologinyheter på løpende bånd!

Etter åpning i plenum, ønsker vi velkommen til fire parallellsesjoner innenfor smart velferdsteknologi. Smart velferdsteknologi frigjør varme hender og gir en tryggere hverdag for brukere og pårørende. Med brukerrettede løsninger oppnår kommunen gevinstrealisering innen effektivisering, hevet trygghetsnivå og bedre behandling. I år som i fjor er velferdsteknologisporet utviklet i samarbeid med Norwegian Smart Care Cluster.  Temaene på dette sporet er som følger:

Kl. 10.30 – 11.15

Mer tid til omsorg - gode helse og omsorgstjenester ved riktig implementering og bruk av velferdsteknologi 

Hvordan kan din kommune realisere gevinster ved innføring av velferdsteknologi for bedre kvalitet i tjenester, bedre utnyttelse av ressurser, økt mestring for brukere og trygghet for brukere og pårørende.

Foredragsholder: Jan Holm, Sensio/Safemate

Kl. 11.35 – 12.20

Digitalisering av kommunehelsetjenesten

Stadig flere brukere, og større og endrede krav til kommunehelsetjenesten, gjør at kommunene må tenke og jobbe smartere. Digitalisering av deler av tjenesten er en måte å få gjort «de varme hendene» mer effektive uten at det går utover tjenesten som ytes.

Foredragsholder: Tormod Bekken, Visma

Kl. 13.10 – 13.55

Gevinstrealisering

Velferdsteknologiens gevinstrealisering: til fordel for brukere, pårørende, ansatte og kommunen. Med velferdsteknologi får brukere tilgang på mer brukertilpassede løsninger, lenger botid hjemme og  bedre styringsevne over egen hverdag. Med tettere oppfølging opplever pårørende større trygghet, og kommunen bedre muligheter til å fordele de varme hendene.

Foredragsholder: Tove Topaas, Atea

Kl. 14.15 – 15.00

Hvorfor teste produkter og tjenester?

Utvikling av nye produkter og tjenester er beheftet med høy risiko.

Mange utvikler produkter markedet ikke vil ha eller som ikke tilfredsstiller normer og regler. Dette kan skyldes ufullstendig markedsinnsikt og manglende markedsforståelse. I vår nye satsing - Norwegian Smart Care Lab vil vi hjelpe bedrifter og kommuner slik at denne risikoen reduseres. Dette vil vi gjøre ved å teste tjenester og produkter på reelle kunder og brukere. I dette foredraget får du vite mer om hva som skal til for å lykkes og hvordan senteret kan bidra i prosessen.

Foredragsholder: Marit Hagland, Norwegian Smart Care Cluster

 NB! Som medlem i NSCC har Atea gleden av å gi deg 1250,- i rabatt på veiledende pris (2000,-). Pris for NSCC-medlemmer: 750,- + mva. + fakturagebyr.

Dette gir også adgang til Nordic Edge Expo.

Vi gir også mulighet til å delta på middag og kveldsunderholdning (500,- i tillegg).

Velkommen!

MERK: I påmeldingsskjema velger dere: Community @ Nordic Edge 26.09 (2000,-)
Oppgitt pris er feil men vil bli rettet på faktura som sendes i etterkant. 

 

 

Arkiv