event

28

november 2017

Kurs: Balanserte anskaffelser gjennom dialog - Samling 1 - del 2

Nasjonal læringsarena for offentlige oppdragsgivere og leverandører av velferdsteknologi, medisinsk teknologi og materiell.

Difi, Norwegian Smart Care Cluster og Medtek Norge inviterer til nasjonal læringsarena. Vi følger fasene i anskaffelsesprosessen med fokus på rammer og nyttige verktøy.  Det legges vekt på hvordan dialog med leverandørene, i alle faser av anskaffelsen, kan være et viktig virkemiddel for å få de rette løsningene ut fra et definert behov.

Kurset er en nøytral møteplass der deltakerne, innkjøpere og leverandører utveksler erfaringer og praksis. 

Beskrivelse

Kurset består av tre samlinger à to dager hvor oppdragsgivere og leverandører møtes, samarbeider og har dialog. Vi gjennomgår teori og eksempler tilpasset de ulike anskaffelsesfasene.

Kursdatoer:

Samling 1
20. oktober – kun leverandører  (Fornebuporten)
28. november – kun oppdragsgivere (Måltidets Hus, Stavanger)
29. november – leverandører og oppdragsgivere (Måltidets Hus, Stavanger)

Samling 2 6.-7. februar 2018 – leverandører og oppdragsgivere (Måltidets Hus, Stavanger)

Samling 3 14.-15. mars 2018 – leverandører og oppdragsgivere (Måltidets Hus, Stavanger)

Målgruppe

Kurset er for deg som er involvert i innkjøp/salg av ulike typer velferdsteknologi, medisinsk teknologi og materiell.

Mål for kurset

Forståelse for hvordan anskaffelsene blir bedre med mer bruk av dialog både før, under og etter konkurranse, gjennom:

 • Kompetanse om handlingsrommet for dialog i alle deler av anskaffelsen
 • Ferdigheter til å forankre, planlegge og gjennomføre gode konkurranser basert på dialog i egen virksomhet
 • Holdninger om intern og ekstern dialog som viktig arbeidsmetode i en anskaffelsesprosess

Faglig kursinnhold

Du lærer teknikker og får verktøy til å gjennomføre dialog med leverandører/innkjøpere. Det gis veiledning underveis. Gjennom kompetanse og erfaring blir du tryggere når du skal gjennomføre konkurranser og ulike dialogaktiviteter.

Informasjon om Balanserte anskaffelser gjennom dialog

Faglig ansvarlig

Difi har ansvaret for konseptutviklingen og det anskaffelsesfaglige innholdet. Medtek Norge har ansvaret for gjennomføringen og samarbeider med Norwegian Smart Care Cluster om praktisk tilrettelegging omkring læringsarenaen.

Program – balanserte anskaffelser gjennom dialog

1. samling – Avklare behov og forberede anskaffelser

Teori/forelesning:

 • Strategisk fundamentering
 • Kvalifikasjonskriterier
 • Teknikker for behovsbeskrivelse av fag /kategorikunnskap
 • Kravspesifikasjon
 • Verdibaserte anskaffelser
 • Lovverk

Dialog:

 • Motta innspill fra bransjen på markedssituasjon, faglige trender og innovative muligheter
 • Motta innspill på hva kontrakten og evalueringsmodellen bør inneholde

Gruppearbeid:

 • Evaluere hverandres konkurransegrunnlag, spesielt med fokus på kontraktstrategi og kvalifikasjonskrav 

2. Samling – Forberedelse til konkurransegjennomføring

Teori/forelesning:

 • Kontraktstrategi
 • Teknikker for leverandørdialog
 • Verktøy for tildelingskriterier
 • Kontraktsvilkår samfunnsansvar og etisk handel
 • Innovative anskaffelser

Dialog:

 • Sikre muligheter for effektiv behovsdekning og bred konkurranse i kommende konkurranser
 • Dialog med leverandører – Speed-dating

Gruppearbeid:

 • Evaluere hverandres konkurransegrunnlag, særlig med fokus på kontraktsvilkår og tildelingskriterier.

3. Samling – Kontraktsoppfølging

Teori/forelesning:

 • Leverandørdialog og markedsdialog
 • Kontraktsoppfølging
 • Oppfølging av krav og kriterier
 • Læring i organisasjonen

Dialog:

 • Sikre god implementering og rollebeskrivelse
 • Etablere gode samarbeidsrutiner
 • Sikre prosedyrer for avvik, endringer, oppfølging m.v.

Gruppearbeid:

 • Evaluere hverandres kontraktsoppfølgingssystem

Praktisk informasjon

Hvor: Måltidets Hus, Richard Johnsens gate 4, Stavanger.

Pris

Offentlige innkjøpere Ingen deltakeravgift for offentlige innkjøpere. Kostnader for reise og opphold dekkes av den enkelte. Ved uteblivelse fra kurset må deltakeren betale kr 500,- per kursdag.

Leverandører Deltakeravgift for leverandører kr 5000,- per person.  Kostnader for reise og opphold dekkes av den enkelte.

For at alle deltagerne skal få mest mulig utbytte av kurset og prosessen er det viktig at du stiller alle kursdagene. Om du selv ikke kan delta, oppfordrer vi til å sende en stedfortreder/kollega

For mer informasjon og påmelding se her!

Arkiv