event

08

juni 2017

VRI Innovasjonsdialog del 1 Brannsikring av Bolig for Risikoutsatte Grupper - Utfordringer, behov og potensielle løsninger

Tidspunkt:       Torsdag 8.juni, kl. 11.30-16.00

Sted:                Radisson Blu Hotell, Haugesund (Ystadveien 1)

Tidspunkt:       Torsdag 8.juni, kl. 11.30-16.00

Sted:                  Radisson Blu Hotell, Haugesund (Ystadveien 1)

Påmelding innen tirsdag 6. juni

Bakgrunn

Haugaland Vekst inviterer i samarbeid med Norwegian Smart Care Cluster, VRI Rogaland (Rogaland Fylkeskommune) og Høgskolen på Vestlandet (HVL) til VRI Innovasjonsdialoger for å belyse muligheter på velferds-teknologimarkedet for bedrifter i regionen. Vi har valgt «brannsikring av boliger for utsatte grupper» som tema, da det er et viktig fokusområde for å nå målsettingen om at risikoutsatte grupper skal gis mulighet til å bo lengst mulig hjemme.

På den første innovasjonsdialogen ønsker vi å få frem behov, utfordringer og muligheter, innen brannsikring av boliger for disse gruppene. Innovasjon Norge virkemidlene Bedriftsnettverk og OFU kontrakter og kommunale virkemidler som offentlig innovative innkjøp vil bli presentert. Potensielle leverandører inviteres til en pitch for å presentere sine produkter og tanker framover.

På den andre VRI Innovasjonsdialogen, tirsdag den 29. august, inviteres bedrifter som ønsker å videreutvikle sine løsninger gjennom bedriftsnettverk og IFO prosjekter til et dialogmøte for å finne samarbeidspartnere og få ytterligere informasjon om støtteordninger.  Rådgivere fra VRI Rogaland og Innovasjon Norge vil være behjelpelige med informasjon og råd om hvordan en bør gå frem i forhold til relevante virkemidler i etterkant av innovasjonsdialog 1. 

Utfordringer & behov knyttet til brannsikring av bolig for risikoutsatte grupper

11.30 Lunsj og registrering

12.00 Velkommen

12.05 Bakgrunn for kommunenes satsing på å hjelpe folke til å bo lengst mulig hjemme ved bruk av blant annet velferdsteknologi, ved Sigurd Eikje, rådmann i Karmøy kommune

12.15   Velferdsteknologiprosjektet på Haugalandet, ved prosjektleder, Sturle Monstad

12.25 Hvordan kan Høgskolen på Vestlandet være en FOU partner? Ved Liv Reidunn Grimstvedt, prorektor for samhandling ved HVL og Bjarne Hagen, 1. amanuensis ved HVL

12.30 Brannsikkerhet og beredskapsmiljøet ved Høgskulen på Vestlandet, ved Bjarne Hagen, 1. førstam. HVL

Brann – et skrekkens scenario

12.35 Å oppleve en storskade, ved Odd Henry Dahle, tidligere rådmann i Sveio kommune

13.05 Brannforløpet – hvor fort skjer det og hvor galt kan det gå? Utfordringer ved forebygging, tidlig varsling og evakuering av risikoutsatte grupper v/Haugesund Brann og Redning, Monica Huseby

Arbeid i nettverk som et konkurransefortrinn

13.15 Norwegian Smart Care Cluster – fordelen ved å samarbeide i nettverk v/CEO Smart Care Cluster, Arild Kristensen

13.25 Bedriftsnettverk – hvorfor delta i nettverkssamarbeid? v/rådgiver i Innovasjon Norge Hans Kristian Torske

 Offentlig og privat marked, både og eller enten eller?

13.35 Praesidio Totalis – erfaring med å være leverandør av brannsikkerhetsløsninger til pårørende

13.50 Innovative offentlige innkjøp, kommunenes rolle v/innkjøpsansvarlig i Haugesund Kommune, Trygve Gunnarshaug 

14.00 – Kaffe og benstrekk

Støtteordninger for FoU-prosjekter innen brannsikring av bolig for risikoutsatte grupper

14.15 VRI Rogaland -  kompetansemeglerens rolle og hvilke støtteordninger finnes for bedrifter som skal utvikle løsninger til velferdsteknologimarkedet?

v/VRI Kompetansemegler Kjersti Vikse Meland

 Presentasjon av potensielle leverandører til brannsikkerhetsløsninger på Haugalandet

14.25 Den enkelte bedrift får 3-5 minutter (avhengig av antall deltakere) til presentasjon av sine produkter og tanker om videre produktutvikling og muligheter for samarbeid med andre relevante bedrifter og miljøer.

Avslutning, senest kl. 16.00 (avhengig av antall i forrige økt)

Oppsummering med oppfordring til bedriftene om å vurdere om de ønsker å videreutvikle sin løsning gjennom deltakelse i et bedriftsnettverk og/eller gjennom et OFU prosjekt – mer informasjon om temaet på neste innovasjonsdialog i august 2017

VRI kompetansemeglere og rådgiver fra Innovasjon Norge stiller seg til rådighet for spørsmål i etterkant av dialogen. 

Arkiv