event

12

juni 2017

Teknologiske løsninger i 3D-studio - Konferanse i regi av Prosjekt sykehusutbygging

Tid: 2.06.2017 - kl. 12:00-15:30 

Sted: St. Svithun hotell,  Konferanserom Gløden

Helse Stavanger HF – Sykehusutbyggingsprosjektet SUS2023 inviterer til et seminar om bruk av teknologiske løsninger for visualisering av nytt sykehusbygg.

Utbyggingsprosjektet planlegger å bygge et eget 3D-studio der vi skal bruke ulike visualiseringsverktøy for å sikre at brukerinvolvering og kommunikasjon om bygget blir ivaretatt på en god måte. Prosjektet vil gi informasjon om planer for å ta i bruk nye løsninger og noen leverandører er invitert til å gi innspill i fra markedet.

 Arrangør Sykehusutbygging - SUS2023 

 Påmelding innen 8.juni til noov@sus.no


Arkiv