event

19

mai 2017

Atea - Sikkerhetsdagene i Kristiansand!

GDPR (General Data Protection Regulation) er blant de mest omtalte temaene hittil i 2017. EU-forordningen, som inntrer i mai 2018, vil ha stor innvirkning på den norske personvernloven.

Lovendringen vil berøre flere organisatoriske områder, og IT-sikkerhet er en av de som blir sterkest berørt.

På Ateas Sikkerhetsdager får du en innføring i hvilke konsekvenser dette medfører for norske bedrifter, samt et innblikk i hvilke tiltak, prosesser og rutiner som bør være på plass innen 25. mai 2018. Vi vil også belyse andre aktuelle temaer innenfor IT-sikkerhet og trusselbildet fremover.   Atea Sikkerhetsdagene arrangeres hvert år, og tilbyr et lokaltilpasset fagprogram om IT-sikkerhet hvor fagdebatter og nettverksbygging er en viktig del. Du får også en unik mulighet til å møte verdens ledende produsenter og teknologitilbydere innenfor IT-sikkerhet. Det er begrenset plass på hvert event, og tidlig registrering lønner seg.

For mer informasjon om arrangementer og hvor de arrangeres se her: 

Arkiv