event

16

februar 2017

Direktoratet for e-helse inviterer til leverandørmøte om velferdsteknologi

Møtet streames også!

Direktoratet for e-helse (Velferdsteknologiprogrammet) og Oslo kommune (eVIK-prosjektet) inviterer til leverandørmøte 16. februar. Meld deg på!

Her melder du deg på til leverandørmøte 16. februar

Møtet finner sted i Direktoratet for e-helses lokaler (Verkstedveien 1, Oslo) 16. februar fra klokken 10.00-12.00.

Møtet vil også streames til Youtube og kan følges her:

https://youtu.be/zxkn1sR7hQ0

Sekundært, hvis noe skulle gå galt, vil videostrømmen komme hit: http://www.youtube.com/channel/UCTIGxacjaKz5cwzqpcA7AHQ/live

Overordnet tema er plattform for velferdsteknologi. Formålet er å informere leverandører om samarbeid, status og videre planer i pågående prosjekter.

Agenda:

  • Hva mener vi med en plattform for velferdsteknologi?

  • Hvilke behov skal den bidra til å løse?

  • Hvordan planlegger vi at en slik plattform kan realiseres?

  • Spørsmål og dialog

Bakgrunn

Oslo kommune inviterte i april 2016 til leverandørkonferanse knyttet til en planlagt anskaffelse for velferdsteknologi, rettet mot etablering av en felles infrastruktur for Oslo kommune (elektronisk informasjonsknutepunkt – eVIK). Dialog med leverandører som leverte løsningsforslag ble gjennomført i perioden juni til september samme år.

Oslo kommune sitt løp har potensielle synergier med Velferdsteknologiprogrammets nasjonale arbeid for å tilrettelegge for standarder og felles infrastruktur på velferdsteknologiområdet.

Velferdsteknologiprogrammet har derfor deltatt i Oslo kommunes prosess for å vurdere om eVIK kan være starten på en nasjonal plattform for velferdsteknologi.

Arkiv