event

17

januar 2017

Nytt regelverk for offentlige anskaffelser - hvilken betydning har dette for salg av varer og tjenester til offentlig sektor?

Tid: 13:00 - 14:30 

Sted: Ipark - Måltidetshus - møterom Hos Ingrid

Regjeringen vedtok 18. august 2016 nye regler for offentlige anskaffelser og fastsatte samtidig at reglene skal tre i kraft 1. januar 2017. Foredraget tar for seg hvilken betydning de nye reglene vil få for leverandører av varer og tjenester til det offentlige, samt nye prosedyrer for innovasjonspartnerskap. Sistnevnte legger opp til et nært samarbeid mellom offentlige organer og leverandører/forsknings- og utviklingsmiljøer, hvor formålet er å utvikle helt nye varer og tjenester for å løse spesifikke behov. 

Foredragsholder: advokatfullmektig Ann Marie Varen, Visma advokater AS

Arkiv