event

09

februar 2016

Morgendagens måltidsløsninger

NCE Culinology og Norwegian Smart Care Cluster inviterer til 360° workshop for medlemmer i klyngene

Initiativet har sitt utspring i kompetanse- og innovasjonsplattformen 'Maten er ikke gitt før den er spist'.

Sted: Måltidets Hus, Richard Johnsens gate 4

Tid: 9. februar. Kl. 9.30 – 15. Gratis deltagelse for medlemmer i klyngene.

Antallet som har behov for hjelp og tilpasninger i hverdagen øker, samtidig som andelen eldre i befolkningen øker kraftig. Morgendagens måltidsløsninger må dekke behov for tilgjengelighet, riktig ernæring, tilpassede mat – og måltidsløsninger, valgfrihet og en sosial måltidsopplevelse.
Plattformer for bestillingsløsninger og brukerprofiler, systemer for logistikk og distribusjon, videoløsninger for samhandling og påminnelse om å spise har blitt pekt på som muligheter.
Hvordan kan vi utnytte teknologien til å sette sammen smarte løsninger i verdikjeden mat og måltider? Hvem er med på utviklingsløpet? I workshopen søker vi svar.

Program:

Kl. 9.30 Velkommen, kaffe og frukt. Møteleder: Kari Birgitte M. Wiig, NCE Culinology.

Kl. 10.00 – 11.00 Innledende presentasjoner og refleksjoner
Behov hos en aldrende befolkning v/ Helge Bergslien, NCE Culinology.
Morgendagens hjemmeomsorg v/ Trond Dagsland, Inventas/ NSCC. Deltagerne utfordres på å bidra med refleksjoner rundt dagens måltidsløsninger og/eller teknologiske muligheter.

Kl. 11.00 – 11.30 360° workshop

Kl. 11.30 – 12.00 Lunsj

Kl. 12.00 – 14.00 360° workshop

Kl. 14.00 – 15.00 Muligheter og skisser til plan for veien videre

Målsettinger:

Etablere samarbeid og nettverk

Skisser til innovasjonsprosjekter og forskningsprosjekt

Relaterte dokumenter:

Arkiv