event

24

september 2015

Workshop - Video i helse og omsorg

Innovasjonsgruppen inviterer til diskusjon rundt viktige temaer!

Vi ønsker å sette følgende temaer på dagsorden for diskusjon om hvordan vi kan bruke Videoteknologi til nye tjenester:


Gevinstrealisering – hva er effekten/gevinsten ved bruk av video i helse og omsorgtjenestene


Bruk av video:

 • Innad i tjenesten
   • Hjemmesykepleieren trenger bistand/veiledning fra kollega
   • Sykepleietjenesten (hjemmesykepleien/sykehjemmet) trenger bistand/veiledning fra fysio/ergo
   • Boligtjenesten (tjenester til personer med utviklingshemming) trenger bistand fra sykepleietjenesten
 • I samarbeid
   • fastlege
   • spesialisthelsetjenesten
   • tredjelinjetjenesten

Virtuelt eldre/sykehjem.

Stikkord: Nærhet, trygghet, rask respons fra personale, deltakelse, mv.

 • Hvordan bruke video til å simulere at en pleiemedhjelper stikker hodet inn på rommet for å sjekke at alt er ok etter at personen har lagt seg.
 • Hvordan delta i det daglige livet på et sykehjem.
 • Kanskje det ikke er sykehjem vi skal lage virtuelt, men Eldrehjem.
 • Bingo over nett
 • .......

  Workshopen starter kl. 13:00, og finner sted hos:
  Viju
  Luramyrveien 79
  4313 Sandnes
 • Kontakt Ketil Vindenes, tlf. 400 08 905, ketil.vindenes@vijugroup.com hvis du vil være med i gruppen og/eller stiller på møtet! Vennligst meld deg på innen mandag 21 september.

  Vi håper du blir med!
Arkiv