event

04

september 2015

Hvordan vil du bo når du blir gammel? Nå kan du være med å bidra til å utvikle fremtidens «kule seniorbolig».

Vi inviterer til en tverrfaglig workshop hvor vi skal få frem hvordan slike boliger skal utvikles og hva de skal inneholde. Vi starter med resultater fra en brukerundersøkelse, dette danner bakteppet for workshopen.

I Norwegian Smart Care Cluster (Arena Velferdsteknologi) har vi nå startet opp en innovasjonsgruppe innen temaet « Fremtidens kule seniorbolig». Temaet vil omfatte tjenester og produkter fra flere områder; teknologi, hjelpemidler, aktiviteter, trivselsfremmende tiltak/opplevelser, arkitektur, mosjon, helsetjenester, kommunale helsetjenester mm.

Vi ønsker derfor deltakere fra bedrifter, kommuner og andre medlemmer som kan bidra inn i dette arbeidet

Vi blir flere eldre og kommunene vil ha store utfordringer innen eldreomsorg. Kan vi utvikle private boliger som letter noe av trykket etter kommunale tjenester slik som sykehjem, omsorgsbolig? Hva er grensesnittet mellom det offentlige og private?

Hva er de viktigste driverne for å kjøpe en kul seniorbolig? Hvem skal den være for? Hvor skal den være? Hvordan skal den være? Hva skal den inneholde? Hvilket tilbud skal den ha?

Hvordan skal det offentlige koble seg på med helsetjenester den dagen du har behov for det? Hvordan skaper vi boliger som du kan bo i så lenge som mulig?

Vi inviterer til en tverrfaglig workshop hvor vi skal få frem hvordan slike boliger skal utvikles og hva de skal inneholde. Vi starter med resultater fra en brukerundersøkelse, dette danner bakteppet for workshopen.

Målet er at vi skal bygge boliger basert på resultatene, og at den skal danne grunnlag for utvikling og bruk av tjenester og produkter.

Dette prosjektet er en innovasjondialog og finansieres av Virkemidler for regional forskning, utvikling og innovasjon - VRI.

Dato: Fredag 4. september kl.09 -14 inkl. lunch

Sted: Arkidea AS, Avaldsnesgata 95 A, Stavanger

Kontaktperson: Arild Kristensen (arild.kristensen@ipark.no)

Arkiv