event

11

september 2015

Oppstartsmøte innovasjonsgruppe - Trygghet

Målet med gruppen er å skape en kryssindustriell møteplass, hvor man utveksler erfaringer, behov og ideer mellom de ulike aktørene. Noe som kan lede til utvikling av nye løsninger/forskningsprosjekter i og mellom relevante bedrifter.

Vi ønsker flere deltakere til innovasjonsgruppene fra bedrifter, kommuner, undervisning og forskning - eller andre medlemmer som har noe å bidra med til temaene.

Vi inviterer til oppstartsmøte:

Dato: Fredag 11 september kl. 09.00

Sted: Lyse, Breiflåtveien 18, Mariero

Kontaktperson: Terje Knag

Vi håper du blir med! Send en epost til terje.knag@lyse.no for å melde din interesse!


Arkiv