event

15

juni 2015

Oppstartsmøte innovasjonsgruppe Trening/Simulering

Målet med gruppen er å skape en kryssindustriell møteplass, hvor man utveksler erfaringer, behov og ideer mellom de ulike aktørene. Noe som kan lede til utvikling av nye løsninger/forskningsprosjekter i og mellom relevante bedrifter.

Vi ønsker flere deltakere til innovasjonsgruppene fra bedrifter, kommuner, undervisning og forskning - eller andre medlemmer som har noe å bidra med til temaene.

Vi innkaller med dette til oppstartsmøte for gruppen samt besøk ved helikoptersimulatoren til FlightSafety International på Sola. Dette er spennende og vil gi inspirasjon ved å se trening/simulering i en annen bransje enn vi vanligvis har fokus på.

Dato: Mandag 15 juni kl. 13.00

Sted: FlightSafety international sine lokaler på Sola (Flyplassveien 180, sving av hovedveien mot hovedredningssentralen, kjør så forbi denne og på «baksiden» for å komme til FlightSafety International).

Kontaktperson: Dag Erik Lutnæs

Vi håper du blir med! Send en epost til dagerik.lutnes@safer.net for påmelding!
Av sikkerhetsmessige grunner må vi oppgi fullt navn til besøkende for sikkerhetssjekk før besøket.

Etter bedriftsbesøket har vi fått låne rom til å ha vårt oppstartsmøte. Håper alle synes dette er interessant og har mulighet til å stille. Momenter du gjerne kan ha tenkt på til møtet er:

1. Hva slags agenda bør gruppen for trening/simulering ha i NSCC

2. Hvilke aktiviteter vil være hensiktsmessig og/eller inspirerende å delta på for deg som medlem av gruppen.

3. Andre ting vi bør avklare for gruppens aktivitet og arbeidsform.


Arkiv