event

28

mai 2015

Oppstartsmøte innovasjonsgruppe - Fremtidens kule seniorbolig

Målet med gruppen er å skape en kryssindustriell møteplass, hvor man utveksler erfaringer, behov og ideer mellom de ulike aktørene. Noe som kan lede til utvikling av nye løsninger/forskningsprosjekter i og mellom relevante bedrifter.

Vi ønsker flere deltakere til innovasjonsgruppene fra bedrifter, kommuner, undervisning og forskning - eller andre medlemmer som har noe å bidra med til temaene.

Vi inviterer til oppstartsmøte:

Dato: Torsdag 28. mai kl. 09.00 -12.00 inkl. lunch

Sted: Arkidea AS, Avaldsnesgata 95 A, Stavanger

Kontaktperson: Marianne F. Lilland

Påmelding til: Marianne@arkidea.no innen 27. mai.

Vi håper du blir med!

Kart : Her finner du oss

Arkiv