event

Bedriftsbesøk

13

mars 2015

​SAFER og Laerdal Medical inviterer til bedriftsbesøk m/lunsj

Hvor: Laerdal Medical, Tanke Svilandsgt. 30

Kl. 12.00 Velkommen m/lunsjservering

Kl. 12.30 Omvisning SAFER og Laerdal Medical

Elsa Søyland, SAFER og Aina Haug, Laerdal Medical

Kl. 14.00 «Verdien av å utfordres»

Tor Inge Garvik, Laerdal Global Health

Kl.14.20 Bruk av simulering ved implementering av videotelefoni i hjemmebaserte tjenester

Veslemøy Guise, PhD- stipendiat UiS, Safer@home-prosjektet

Kl.14.40 Hvordan ta de rette beslutningene til rett tid? Bruk av simulering ved implementering av

telemedisin på plattform, et samarbeid mellom SAFER og Viju.

Dag Erik Lutnæs, SAFER

Kl. 15.00 GOD HELG!

Parkeringsplasser i Bjergsted og Konserthus

Arkiv