event

25

februar 2015

Fellesmøte i Norwegian Smart Care Cluster

Hvor: Auditoriet i Måltidetshus, Ipark

Agenda:

11:30 - Lunch

12:00 - Velkommen og oppdatering fra klyngen v/ Arild Kristensen

12:20 – IBM v/Robin Hemmingsen presenterer Watson - http://www.aftenposten.no/fakta/innsikt/Den-nye-ekspertlegen-Aer-en-maskin-7859090.html

13:00 – Pause

13:15 – Implementering av velferdsteknologi – hvilke utfordringer ser vi? v/ Torild Lende Fjermestad, Kommunalsjef, helse, sosial og omsorg, Klepp Kommune

13:45 – Diskusjon

14:20 - Bedriftspresentasjoner

15:00 - Slutt

Arkiv