event

20

januar 2016

Videobevegelse

Bli oppdatert på hvordan video og direkte sendinger kan brukes til å utvide det offentlige tilbudet av treningstimer, bedre rehabiliteringstilbudet og få mer forebygging for pengene.

Det er behov for nytenking for å kunne tilby tilstrekkelig med offentlige tjenester i årene som kommer. Bruk av video og direkte streaming for å tilby fysisk aktivitet for innbyggere er på sikt nødvendig for å kunne tilby tilstrekkelig med tjenester for å dekke opp behovet for opptrening og fysisk aktivitet.Vi står foran et paradigmeskifte for hvordan mange helsetjenester i kommuner og sykehus må organiseres.

Alle kan benytte seg av smarte video og direkte streaming løsninger. Dagsenter, rusomsorg, frivillighetssentral, ergo- fysio treningsrom for å videreføre treningstilbud til rehabiliteringspasienter, psykisk helse, innvandrere, flyktninger, hjemmetrening og hjemmerehabilitering - som en del av rehabiliteringspakken, aktivitetsrom/treningsrom for innbyggere og mye mer.

For mer informasjon om konferansen: trykk her!


Konferansen finner sted i
Ipark, Stavanger
Professor Olav Hanssensvei 7A
4021 Stavanger

Medlemmer i NSCC får 20% rabatt på konferanseavgift

Arkiv