Lifekeys AS

lifekeys.no/

CONTACT
Gudmundur Ebenezer
451 84 433

Lifekeys AS

Lifekeys is an online psychologist service that offers video consultation, telephone consultation and themed webinars with authorized psychologists.

We use innovative solutions to make it easier for most people to get in touch with a psychologist when they need it - regardless of where you are.

PSYKISK HELSE:

Ring en psykolog lenge før det går galt

Lifekeys tilbyr noe så sjeldent som psykologhjelp digitalt. - Terskelen for å få time hos offentlig psykolog er høy. Vi senker den, betraktelig. Samtidig senker vi terkselen for å søke hjelp når livet gir oss lettere psykiske plager.

Lifekeys Bergen

Arkiv