Boblberg

www.boblberg.dk

CONTACT
Anders V. Stæhr
+45 22250520

Boblberg

Boblberg.dk is a digital health community that helps citizens create social relationships so that loneliness is fought and they strengthen their physical and mental health.

The platform is currently used in 50+ Danish municipalities, and more than 45,000 citizens are part of the community on Boblberg.dk. Mental and physical health are promoted, social communities are created, inactive citizens are motivated, loneliness is combated and citizenship is strengthened.

BOBLBERG:

Boblberg - en plattform for fellesskap

I Danmark gir plattformen grobunn for nye vennskap og aktiviteter. På den måten forebygges ensomhet og inaktivitet. Boblberg har 280.000 brukere i samarbeid med Røde Kors og over 35 av kommunene i landet.

Anders Stæhr Boblberg Medstifter

FRIVILLIGHET:

Teknologi og frivillighet får en ny dimensjon med coronaviruset

Smart Care Cluster har flere medlemmer som tilbyr løsninger for frivillige tjenester. Utbruddet av coronaviruset har vist hvor viktige løsningene er for samfunnet. Er dette starten på en ny og bedre hverdag?

Hjelp

Arkiv