Fremtiden skaper vi i fellesskap!

Ragnhild Nabben, Kari Øritsland og Sveinung Sundfør Sivertsen deler sin metode for å engasjere innbyggere i dialogen om kreft.

Fremtiden skaper vi i fellesskap!

Å involvere innbyggerne er nøkkelen om vi skal lykkes med å nå målet for samfunnsoppdraget på kreft. Det er Kari Øritsland fra Norwegian Smart Care Cluster overbevist om.

Hun har bakgrunn som forretningsutvikler og har lang erfaring med å sette innbyggere og brukere i dialog med fagfolk for å skape nye løsninger for å skape nye løsninger på samfunnsproblemer.

I samfunnsoppdraget er det en klar forventning om at innbyggerne skal ha en tydelig stemme i dialogen om kreft og delta i utviklingen av nye løsninger, men også få innsikt slik at de kan ta nødvendige grep, både før, under og etter sykdom. Kari har vært drivkraften bak Cancer Mission Hub Norways multistakeholder møter om å leve best mulig med kreft, men mener at det er viktig å involvere innbyggerne også når det gjelder forebygging. Gjennom å skape engasjement og rom for refleksjon, så får innbyggerne et helt annet forhold til det vi ønsker å oppnå, forklarer hun.

- Det er med på å sette i gang prosesser hos dem som gjør at de blir obs på problemstillingen vi løfter frem. De blir mer oppmerksomme og engasjerer seg i samfunnet rundt seg for å påvirke, og de tar ansvar for egne liv.

Ved å sette ulike grupper sammen slik vi har gjort på "Leve bedre med kreft"-møtene, erfarer vi at engasjementet og interessen for hverandres perspektiv øker kolossalt, fortsetter Kari.

- Når innbyggerne får lov å uttale seg på bakgrunn av sin erfaring som for eksempel kreftpasient eller pårørende, så skaper den historiefortellingen fra virkeligheten, et helt annet engasjement og det er noe av det som berører oss som leverer tjenester mest. Det er en egen kraft i den involveringen som gjør at vi får tro på at endringer kan skje.

Solkrem og samfunnsplanlegging

Sammen med Agder fylkeskommune, Arendal og Kristiansand kommune, setter Cancer Mission Hub Norway forebygging på agendaen under årets arendalsuke.

Agder fylkeskommune og Kristiansand kommune deltar i prosjektet Joint Action Prevent NCD som er den største europeiske satsningen på folkehelse og forebygging noensinne hvor mer enn 25 land deltar. Prosjektet ledes fra Norge og er finansiert av EU med en milliard norske kroner.

I Arendal er målet å engasjere både innbyggere, forskere, fagfolk og næringslivet til å sammen utforske og utvide det mulighetsbildet vi ser i dag. Innsikten skal brukes i prosjektet og i hubens videre arbeid.

Med fremtiden som verktøy

Med seg på laget i Arendal har Kari og resten av huben fått med seg Sveinung Sundfør Sivertsen og Ragnhild Nabben fra Fremtenkt.

De har ledet mange prosesser, særlig innen bærekraftig byutvikling. Deres metode er inspirert av Fremtidsverkstedet, som ble utviklet av Robert Jungk i etterkrigstidens Tyskland. Det er en demokratisk prosess hvor alle som er berørt av en endring skal bli hørt og alle stemmer teller like mye, forklarer Sveinung. Vi trekker veksler på denne tradisjonen, men også på det UNESCO kalles Futures Literacy Laboratory, fortsetter Ragnhild.

-Hvis vi skal klare å realisere et bærekraftig samfunn må vi trene opp forestillingsevnen vår, og utfordre og utvide hva vi ser som mulig fremover, både på individ- og samfunnsnivå.

I vår metode blir fremtiden et verktøy, forklarer Ragnhild. Barn er gode på å se for seg verdener. Når vi blir voksne tenker vi ofte ganske snevert: vi tar for gitt at fremtiden vil ligne på nåtiden. Da er det lett at vi fortsetter på samme måte som før. I Arendal kommer vi til å legge til rette for at deltakerne får tenke litt friere og bredere om fremtiden, fortsetter hun.

- Fremtiden er ikke gitt. Den skaper vi i fellesskap.

Både Kari, Ragnhild og Sveinung er overbevist om deltagerne kan forvente seg engasjerende og god stemning i Arendal. De som deltar vil lære mye, men de vil også være med å skape kunnskap, sier Sveinung. Og du trenger ikke å være ekspert på kreft for å være med.

- Å forebygge kreft, handler både om hvordan vi lever livene våre, men også om hvordan samfunnet rundt oss er organisert, og for å få det til må vi ha med oss innbyggerne. Vanlige folk er eksperter på egne liv og de er nettopp de ekspertene vi trenger, avslutter han.

Les mer om arrangementet i Arendal her

- Tekst: JORUNN VALLE NILSEN, Kreftforeningen

Arkiv