Soft Funding: Workshoper i Stavanger og Bergen

Fra Bergen

Soft Funding: Workshoper i Stavanger og Bergen

I mars utforsket vi soft funding gjennom workshoper i Stavanger og Bergen, med fokus på offentlige finansieringsmuligheter og skreddersydd rådgivning for medlemmer og interessenter.

Norwegian Smart Care Cluster (NSCC) har nylig arrangert to workshoper i Stavanger og Bergen, rettet mot å veilede medlemmer og andre interesserte i mulighetene for offentlig finansiering. Disse arrangementene, som fant sted henholdsvis 13. og 14. mars, trakk til seg et bredt spekter av bedrifter og institusjoner opptatt av å utforske ulike finansieringskilder for sine prosjekter. Sergio Ferreira, vår EU-rådgiver som vi deler med Norway Health Tech, sto bak organiseringen av disse arrangementene, noe som understreker vårt fokus på å tilby målrettet og kvalifisert støtte til våre medlemmer.

Workshopen i Stavanger ble avholdt ved Måltidets hus i Innovasjonsparken, mens den i Bergen fant sted hos Eitri Medical Incubator. Deltakerne fikk dybdeinnsikt i en rekke finansieringsmuligheter, inkludert EU-finansieringsinstrumenter, tilskudd og lån fra Innovasjon Norge, tilskudd fra Forskningsrådet, og regionale forsknings- og innovasjonstilskudd. Hendelsen var delt inn i to deler, med en formiddagsøkt for å utforske finansieringsverktøy og en ettermiddagsøkt for individuelle møter med finansieringsrådgivere, hvor nesten alle tidspunktene var fullbooket.

Vi ønsker å takke alle de offentlige organisasjonene og selskapene som bidro:

 • Norway Health Tech
 • Oslo Cancer Cluster
 • Validé
 • Rogaland Fylkeskommune
 • Ulla-Førrefondet Rogaland
 • Norges Forskningsrådet
 • DOGA – Design og Arkitektur Norge
 • Innovasjon Norge
 • DigDir
 • Helsedirektoratet
 • GC Rieber Fondene
 • Eitri Medical Incubator

Vi ser frem til å fortsette å tilby slike verdifulle møtepunkter for våre medlemmer, og styrke forbindelsene mellom tilgjengelige finansieringsmuligheter og de spesifikke behovene i helsesektoren.

Arkiv