"Norge har svært mange gode fagmiljøer som nå kan sette alle kluter inn for å forstå og finne løsninger på koronakrisens mange aspekter."
- John-Arne Røttingen, administrerende direktør i Forskningsrådet
Vis fakta

130 millioner korner deles mellom:

  • 30 prosjekter fra hele landet
  • Prosjektene er innenfor ulike fagdisipliner
  • De tilknyttet universitetene, helseforetakene og forskningsinstituttene, og med næringslivet koblet på.

Tildelingen er et unikt spleiselag mellom private og offentlige aktører.

130 millioner til koronaforskning

30 norske forskningsmiljøer skal finne løsninger på utbruddet av koronaviruset. Tildelingen er et unikt spleiselag mellom private og offentlige aktører.

130 millioner kroner ble nylig hasteutlyst til forskning på spørsmål som er relevante for å håndtere koronavirusutbruddet. 78 fagmiljøer leverte søknad til Forskningsrådet. 30 prosjekter får nå finansiering. Det opplyser Forskningsrådet i en pressemelding.

Alle søknadene har blitt vurdert av internasjonale fageksperter. Prosjektene som får tildeling vil foregå ved en rekke institusjoner over hele landet og er innenfor mange ulike fagdisipliner. 19 av prosjektene er tilknyttet universitetene, tre fra helseforetakene og sju kommer fra forskningsinstituttene. Næringslivet er også koblet på sju av prosjektene.

– Forskning er nøkkelen til å møte mange av de store samfunnsutfordringene vi står overfor. Norge har svært mange gode fagmiljøer som nå kan sette alle kluter inn for å forstå og finne løsninger på koronakrisens mange aspekter, sier administrerende direktør i Forskningsrådet John-Arne Røttingen.


Et unikt spleiselag

Tildelingen er et unikt spleiselag mellom private og offentlige aktører. Trond Mohn stiftelse, en forskningsstiftelse opprettet av næringslivsleder og investor Trond Mohn, har gitt 30 millioner kroner. Kreftforeningen, som er en av de største bruker- og interesseorganisasjonene i Norge har bidratt med 8 millioner kroner til Forskningsrådets hasteutlysning. I tillegg har Utenriksdepartementet og Forskningsrådet omprioritert midler slik at den totale summen som deles ut er 130 millioner kroner.

– Norske forskningsmiljøer er i verdenstoppen og de bidrar allerede bredt til at vi både kommer over og lærer av denne krisen. Vi er svært glade for å kunne bidra til ytterligere innsats gjennom denne nasjonale dugnaden, sier Sveinung Hole, daglig leder i Trond Mohn stiftelse.

Se hvem som får finansiering her.

Les hele pressemeldingen.

Arkiv