"Med store endringsbehov i næringslivet får vi alle nye utfordringer og nye muligheter. Det vi kan være trygge på er at vi sammen får en rolle som blir viktigere enn noen gang."
- Bjørn Arne Skogstad, programleder for Norsk katapult, Siva

Sykehusinnkjøp HF søker leverandør for åndedrettsvern

Fristen for å melde sin interesse er 22.april kl.12. Produksjonen av åndedrettsvern er er knyttet til pandemisituasjonen og oppbygging av framtidige beredskapslager. Rammen for produksjonen er satt til 2,5 millioner enheter.

Sykehusinnkjøp HF henvender seg til norske innovasjonsaktører på jakt etter en eller flere leverandører for åndedrettsvern. Leverandøren vil kunne forvente en avtale med foreløpig anslått ramme for norsk produksjon på 2,5 millioner enheter knyttet til pandemisituasjonen og oppbygging av fremtidig beredskapslager, det opplyser Bjørn Arne Skogstad, programleder for Norsk katapult, Siva.

Situasjonen betinger kort frist. Interesserte må melde sin interesse innen 22. april kl. 12.00. 

Avtalen vil inngås med Helse Sør-Øst RHF, som har fått i oppgave å koordinere nasjonale innkjøp av smittevernutstyr og medisiner til både sykehus og kommuner. Siva vil på oppdrag fra Sykehusinnkjøp HF gjennomføre en industriell vurdering og prekvalifisering av aktuelle leverandører. På norskproduksjon.no finner du mer informasjon om dette. Informasjon om den øvrige prosessen finner du på sykehusinnkjop.no.


Forløpet

Siva har siden midten av februar vært i dialog med Sykehusinnkjøp HF med sikte på å mobilisere Siva-strukturen og relevante industrimiljøer for produksjon av nødvendig smittevernutstyr og annet materiell som er prekært viktig i den situasjonen vi nå står i.

I de første ukene var behovet å få identifisert potensielle norske produsenter av blant annet munnbind, samt relevante test-fasiliteter. På nasjonalt nivå har Siva vært involvert i 8-10 initiativ.

Nå har Sykehusinnkjøp HF anlagt et noe lengre tidsperspektiv, og Siva er invitert til å ta en partner-basert rolle. Sykehusinnkjøp har på kort tid bygd et partner-konsortium som de baserer seg på og som har ulike roller. I tillegg til Siva, har katapult-sentrene, NCE, Norway Health Tech, Norwegian Smart Care Cluster, Innovasjon Norge, NHO (leverandørutvikling), Norsk Industri og Nemko en viktig rolle.


Industriell vurdering

Sykehusinnkjøp ønsker å benytte Siva og katapult-sentrene for industriell vurdering og prekvalifisering av potensielle leverandører. Innovasjon Norge vil i neste omgang forestå en kommersiell vurdering av aktuelle leverandører.

– De siste ukene har kanskje gitt norsk næringsliv de største endringsbehovene i manns minne. Og med store endringsbehov i næringslivet får vi alle nye utfordringer og nye muligheter. Det vi kan være trygge på er at vi sammen får en rolle som blir viktigere enn noen gang, opplyser Bjørn Arne Skogstad.

Arkiv