"I en krisesituasjon har vi ikke tid til lange implementeringsrunder. Nå må vi handle. Her ligger det et veldig potensiale for læring."
- Kristil Håland, daglig leder i JodaCare AS

Vil hjelpe et presset helsevesen med Jodapro

Selskapet Jodacare AS står klare til å hjelpe i bekjempelsen av coronaviruset. Gjennom sitt datterselskap tilbyr de smarte løsninger for bruk av hodekamera. Selskapet har sendt innspill til helseministeren på hvordan de kan bidra.

– Vi kan levere 120 hodekamera med software, som vil bedre kompetanse og kapasitet ved et større virusutbrudd, opplyser Kristil Håland, daglig leder i Jodacare AS.

Håland håper at selskapet kan bidra til å hjelpe helsevesenet i en presset situasjon. Ved bruk av hodekamera og teknologi kan leger og annet helsepersonell fortsatt få utført jobben sin, selv når de ikke fysisk kan møte på jobb.

KAN LEVERE: Kristil Håland, daglig leder i Jodacare AS, har sendt brevet til helseminister Bent Høie. Der beskriver hun hvordan produktene fra Jodapro kan gjøre en forskjell i bekjempelse av coronaviruset, og hvordan de kan brukes i helsevesenet etter virusutbruddet. (Alle foto: Jodacare og Jodapro)

En forskjell med teknologi

– I en krisesituasjon har vi ikke tid til lange implementeringsrunder. Nå må vi handle. Her ligger det et veldig potensiale for læring, sier den daglige lederen.

Hun trekker blant annet fram videokonferanse som et nyttig verktøy for å holde hjulene i gang.

Jodapro er et produkttilbud fra Jodacare AS som består av utstyr og programvare som kobler helsepersonnell sammen. Hodemontert kamera (HMT-1) til helsepersonell leveres av Jodapro. Jodapro leverer også software tilpasset løsningen. Mens smartbrett tilpasset pasienten leveres av Jodacare.

I et brevet til helseminister Bent Høie beskriver Håland hvordan produktene kan gjøre en forskjell, og hvordan de kan brukes i helsevesenet etter virusutbruddet.

PÅ JOBB: Ved bruk av hodekamera og teknologi kan leger og annet helsepersonell fortsatt få utført jobben sin, selv når de ikke fysisk kan møte på jobb.

LES MER: Digital kommunikasjon gir pårørende informasjon

Arkiv