"Målet er å skape helt nye produkter, tjenester, forretningsprosesser eller organisasjonsformer."
- DOGA

Få støtte til design i idéfasen

Visste du at det er mulig å søke midler til å involvere en designer i idéfasen av din innovasjon? Det gjør du gjennom designdrevet innovasjonsprogram (DIP), som deler ut økonomisk støtte til innovasjonsprosjekter i næringslivet.

Designdrevet innovasjon handler om å sette brukeren i fokus allerede fra prosjektstart. Hvis designere involveres tidlig, er det større sjanse for å utvikle produkter og tjenester som er tilpasset brukerens faktiske behov. Kunnskapen om brukerne blir gjort om til forretningsmuligheter gjennom idéskisser, prototyper og løsningsbeskrivelser. Målet er å skape helt nye produkter, tjenester, forretningsprosesser eller organisasjonsformer. Det skriver DOGA på sin nettside.


Søknadsfristen for DIP er 1. juni 2020

Designdrevet innovasjonsprogram (DIP) deler ut økonomisk støtte til innovasjonsprosjekter i næringslivet. En søknad her kan gi deg en unik mulighet til å teste ut nye innovasjonsmetoder, og gi muligheten til å utvikle nye ideer og løsninger for dine produkter eller tjenester.


Hva kan vi få tilskudd til?

Det gis støtte til idéfasen i en innovasjonsprosess, hvor det endelige målet er å komme frem til helt nye løsninger for produkter eller tjenester. Programmet støtter prosjekter som involverer brukerne og benytter seg av designmetodikk. Det er en forutsetning at egen eller innleid designkompetanse benyttes aktivt i prosjektet.


Hvem kan søke?

Alle private, momsregistrerte vare- og tjenesteytende foretak, organisasjoner eller institusjoner kan søke om støtte fra DIP. Designbyråer kan også søke i samarbeid med en oppdragsgiver. Programmet støtter ikke enkeltmannsforetak.


Hvor mye kan vi søke om?

Virksomheter kan oppnå inntil 50% av prosjektets totalkostnad i støtte fra DOGA.

Søk om DIP-midler her >>


Programmet ledes av DOGA i samarbeid med Norges forskningsråd og Innovasjon Norge.

Alt du trenger å vite for å søke om støtte >>


Tekst hentet fra doga.no

Illustrasjonsfoto fra: Bildet er tatt av RAEng_Publications fra Pixabay.

Arkiv